zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM/8/1/2022

Związek Polskie Mięso zaprasza w terminie do 11 lipca 2022 roku do godziny 11:00 do składania odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM/78/1/2022 dotyczące projektu...
zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM/7/1/2022 – Komunikat o unieważnieniu zapytania

Na podstawie punktu 10 części 10 Dodatkowe informacje (strona 11 Zapytania Ofertowego) Związek Polskie Mięso unieważnia ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM/7/1/2022 dotyczące projektu przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizację działań w...
zapytania ofertowe

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM/7/1/2022 dotyczące Udział w...

Poniżej przesłane pytania w sprawie Zapytania Ofertowego dotyczącego projektu przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizację działań w ramach projektu pt. „Udział w Targach SIAL Paryż...
zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM/7/1/2022

Związek Polskie Mięso zaprasza w terminie do 19 lipca 2022 roku do składania odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM/7/1/2022 dotyczące projektu przygotowanie szczegółowej koncepcji...