Strona główna Zapytania ofertowe 2022 Unieważnienie postępowania w sprawie Zapytanie ofertowe Związku Polskie Mięso – Marka Polskie Mięso – V edycja

Unieważnienie postępowania w sprawie Zapytanie ofertowe Związku Polskie Mięso – Marka Polskie Mięso – V edycja

zapytania ofertowe

Na podstawie punktu 13, podpunkt 10 (strona 12 Zapytania Ofertowego) Związek Polskie Mięso

unieważnia

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM 12/1/2022

dotyczące

przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacji działań w ramach projektu

„Marka Polskie Mięso – Polska Smakuje – kontynuacja V edycja”, które zostało opublikowane 7 grudnia 2022 roku na stronie internetowej www.polskie-mieso.pl.

Link do komunikatu o unieważnieniu:

Komunikat o unieważnieniu postępowania