Pogłowie bydła w latach 2015-2022

Mięsne FAKTY Wołowe 19.09.2022

Pogłowie bydła w czerwcu 2022 r. liczyło 6 444,1 tys. sztuk i było wyższe o 0,7% w stosunku do czerwca ubiegłego roku. Zwiększenie liczebności stada...
Pogłowie świń w latach 2018-2022

Newsletter 19.09.2022

Według wstępnych danych pogłowie świń w czerwcu 2022 r. liczyło 9611,2 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek o 12,9%....
Tureccy hodowcy bydła

Mięsne FAKTY Wołowe 12.09.2022

Wielu tureckich hodowców bydła ma trudności z wiązaniem końca z końcem, ponieważ koszty produkcji, zwłaszcza paszy, są rosły w szybszym tempie niż ceny za...

Newsletter 12.09.2022

Jedną z barier w rozwoju trzody chlewnej jest dostęp do ziemi rolniczej. Brak możliwości zakupu ziemi przez specjalistyczne, duże gospodarstwa hodowlane uniemożliwiają rozwój nowoczesnego...
kryzys na globalnych rynkach a produkcja wołowa w Polsce

Mięsne FAKTY Wołowe 05.09.2022

Pogłębiający się kryzys w polskiej gospodarce oraz na rynkach światowych już oddziałuje na rolnictwo oraz produkcję zwierzęcą. O ile perspektywy dla hodowli świń nie...
EFSA o dobrostanie świń w gospodarstwie

Newsletter 05.09.2022

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował opinię naukową na temat dobrostanu świń w gospodarstwie. Jest to pierwsza z kilku opinii na temat dobrostanu...
Huaxi - nowy gatunek bydła

Mięsne FAKTY Wołowe 29.08.2022

Po 43 latach chińskim naukowcom udało się stworzyć rasę bydła mięsnego. Nazwali ją „Xuaxi niu” (wymawiaj: hła xi nioł), czyli bydło Huaxi. Więcej informacji w...
Tweet prezesa Związku Polskie Mięso

Newsletter 29.08.2022

Ogromny odzew i zainteresowanie wywołał post Witolda Choińskiego, prezesa Związku Polskie Mięso, opublikowany przez niego na portalu społecznościowym Twitter, a dotyczącym zaprzestania produkcji nawozów...
Dyrektywa Omnnibus - ceny

Mięsne FAKTY Wołowe 22.08.2022

Uchwalona 27 listopada 2019 r. tzw. dyrektywa Omnibus przewiduje wprowadzenie licznych zmian w unijnym prawie ochrony konsumentów. Przepisy dyrektywy, a w ślad za nimi...
Podsumowanie strategii "Od pola do stołu"

Newsletter 22.08.2022

Proponowane przez Komisję Europejską rozwiązania zawarte w strategii „Od pola do stołu” w kompleksowy sposób zmieniają rynek żywnościowy w UE. Nie jest to jednak...