Tweet prezesa Związku Polskie Mięso

Newsletter 29.08.2022

Ogromny odzew i zainteresowanie wywołał post Witolda Choińskiego, prezesa Związku Polskie Mięso, opublikowany przez niego na portalu społecznościowym Twitter, a dotyczącym zaprzestania produkcji nawozów...

GIview już działa

Komisja Europejska uruchomiła specjalną platformę – GIview – do wyszukiwania wszystkich oznaczeń geograficznych (OG) chronionych na poziomie Unii Europejskiej. GIview umożliwia uzyskanie jednego punktu dostępu...
Baza izomerów trans w środkach spożywczych

Baza izomerów trans w środkach spożywczych

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (NIZP-PZH) dokonał kolejnej aktualizacji ogólnodostępnej „Bazy danych dotyczących izomerów trans w środkach spożywczych”. Pełni ona funkcje informacyjno-edukacyjne, a korzystanie z jej...
Access2Markets - do czego służy nowe narzędzie od KE?

Platforma Access2Markets – zgłaszanie barier oraz naruszeń w handlu

Platforma Access2Markets, nowy publiczny portal informacyjny o dostępie do rynków krajów pozaunijnych oraz zasadach importu do Unii Europejskiej, już działa. Portal zastąpił dwa dotychczasowe...