Strona główna Zapytania ofertowe 2022 Zapytanie ofertowe Związku Polskie Mięso – Mięsne Fakty

Zapytanie ofertowe Związku Polskie Mięso – Mięsne Fakty

zapytania ofertowe

Związek Polskie Mięso

zaprasza

w terminie do 21 listopada 2022 roku do składania odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM/11/1/2022 dotyczące projektu przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizację działań w ramach projektu pt. „Mięsne Fakty 2022”.