Strona główna Zapytania ofertowe 2022 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZPM/11/1/2022 – Mięsne Fakty 2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZPM/11/1/2022 – Mięsne Fakty 2022

zapytania ofertowe

Pytanie:

Czy oczekujecie Państwo określonego nośnika biuletynu? Chcemy upewnić się czy ma być w formie elektronicznej, czy też tradycyjnej – drukowanej?

Odpowiedź:

Propozycja co do nośnika biuletynu jak i całej jego treści oraz formy jest przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego i będzie przedmiotem merytorycznej oceny.

Pytanie:

Czy możemy liczyć na państwa CI do przygotowania koncepcji graficznej, chodzi o loga i logotypy, znaki towarowe, kolorystykę, pola ochronne etc.?

Odpowiedź:

Logotypy do pobrania poniżej.

Pobierz logotypy!

Pytanie:

Rozumiemy że projektowana strona ma być, niejako, zakładką istniejącej już strony głównej, czy oznacza to ze powinna nawiązywać do jej układu graficznego, architektury etc. ? Czy też ma być bytem autonomicznym, odmiennym. Czy może mamy zaproponować też zmiany na stronie głównej?

Odpowiedź:

Propozycja formy i sposobu połączenia ze stroną internetową jest przedmiotem niniejszego zapytanie ofertowego i będzie przedmiotem merytorycznej oceny.

Pytanie:

Związane z wcześniejszym pytanie czy będziemy administrować całą stroną, czy tylko zakładką ?

Odpowiedź:

W rozdziale 5. Oczekiwania w punkcie 4 Zapytania Ofertowego zawarta jest odpowiedź na to pytanie.

Potencjalny wykonawca w odpowiedzi na przedmiotowe Zapytanie Ofertowe ma przedstawić:

  1. Koncepcję prowadzenia serwisu internetowego Mięsne Fakty w tym:
  2. Dostosowanie techniczne strony internetowej Związku Polskie Mięso tj. przebudowa strony, jej prowadzenie;
  3. Prowadzenie strony przez 12 miesięcy w tym hosting, obsługa techniczna, obsługa SEO, obsługa redakcyjna;
  4. Opracowanie layoutu – projekt graficzny zakładki na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie:

Czy biuletyn będzie publikowany w formacie PDF na stronie?

Odpowiedź:

Propozycja formy prezentacji treści biuletynu jest przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego i będzie przedmiotem merytorycznej oceny.

Pytanie:

Czy macie Państwo jakieś opcje związane z administracją baz danych?. Czy będziemy mogli, proponowaną przez nas bazę, porównać z tą, którą się dotychczas Państwo posługiwaliście, czy będziemy jej administratorami?. Pytanie ma również swoje konotacje z ustawą RODO.

Odpowiedź:

Bazy danych, administrowanie nimi jest przedmiotem niniejszego zapytanie ofertowego i będzie przedmiotem merytorycznej oceny

Pytanie:

Wiemy, z doświadczenia, że niektóre materiały, np. protokoły z posiedzeń sejmowej komisji rolnictwa, publikowane są ze sporym poślizgiem, czy przyjmujecie Państwo, że będziemy je publikowali wtedy, gdy znajdzie się w oficjalnym obiegu, co może, ze względu na tygodniowy cykl publikacyjny biuletynu, oznaczać nawet dwutygodniowe przesunięcie?

Odpowiedź:

Propozycja prezentacji treści merytorycznych publikowanych w postaci informacji, analiz, opracowań raportów jest przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego i będzie przedmiotem merytorycznej oceny.