Działaj z nami

Dołącz do nas

Zrzeszamy czołowych predstawicieli branży mięsnej w Polsce. Dołącz do członków stowarzyszenia i miej realny wpływ na kształt branży mięsnej w Polsce. Zobacz, co jeszcze możesz zyskać:

  • długofalowa, profesjonalna pomoc dla członków w zakresie oceny ryzyka przy podejmowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych, oceny wiarygodności kontrahentów, wniosków kredytowych itp.;
  • pomoc w sprawach prawnych;
  • dostarczanie bieżących informacji o możliwościach korzystania ze strukturalnych funduszy unijnych i kredytów preferencyjnych
  • strukturalnych funduszy unijnych i kredytów preferencyjnych;
  • promowanie w mediach solidnych firm i towarów o wysokiej jakości, jak i promocja na zagranicznych rynkach zbytu. W szczególności prowadzenie programu upowszechnienia zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym znaku „Polskie Mięso”;
  • pomoc w organizacji uczestnictwa w zagranicznych targach żywności;
  • dostarczanie Członkom Związku newslettera z aktualnych aktów prawnych, bieżących informacji o koniunkturze na podstawowych rynkach, indykacjach cenowych, tendencjach zmian, prognozach itp.;
  • dostęp do porad ekspertów w zakresie prawa żywnościowego, weterynarii, finansów, ekonomii, ochrony środowiska i utylizacji;
  • dostęp do istniejącego potencjału intelektualnego, wiedzy i doświadczenia branży.