PQS

Pork Quality System

PQS (ang. Pork Quality System – System Jakości Wieprzowiny) to propozycja nowego, kompleksowego systemu wytwarzania wysokiej jakości żywności. Jego celem jest produkcja mięsa wieprzowego o niskiej zawartości tłuszczu, przy zachowaniu ważnych dla konsumentów i przetwórców parametrów jakości mięsa. PQS oznacza wysoką jakość mięsa potwierdzoną certyfikatem. To świadectwo zachowania szczególnych norm w zakresie jakości, bezpieczeństwa i kontroli na każdym etapie produkcji. Wieprzowina ze znakiem PQS to pewność smaku, trwałości i przydatności kulinarnej oraz przetwórczej. Sposób produkcji w Systemie PQS spełnia wszystkie obowiązujące wymogi prawa w zakresie dobrostanu oraz zdrowia zwierząt i ludzi. Jest również zgodny z przepisami o ochronie środowiska naturalnego. To pewność i wyróżnienie godne Twojej uwagi i polecenia.

System opiera się na starannie opracowanym sposobie doboru ras krajowych oraz identyfikacji zwierząt, a także określonych zasadach ich żywienia. Obejmuje hodowlę i chów oraz obrót przedubojowy wraz z przetwórstwem i dystrybucją. Opracowane dla Systemu PQS surowe normy postępowania na każdym z tych etapów wpływają na wysoką jakość mięsa wieprzowego uzyskanego bez udziału tzw. „polepszaczy smaku”, sztucznych dodatków i barwników.

Wiarygodność produktu oraz jego rozpoznawalność zostaje potwierdzona w czasie kontroli prowadzonej przez niezależną jednostkę certyfikującą, akredytowaną na zgodność z normą PN EN 45011, posiadającą upoważnienie MRiRW, uznaną przez System Jakości Wieprzowiny PQS.

System Jakości Wieprzowiny PQS jest zgodny z art. 32 ust. 1 lit.b rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i spełnia wymogi określone w artykule 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005. Spełnienie tych wymogów zadecydowało o uznaniu Systemu Jakości Wieprzowiny PQS w dniu 11 grudnia 2009 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy system jakości żywności.