Polityka prywatności i plików cookies

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych jest Związek Polskie Mięso, dalej zwany Administratorem.

Administrator zbiera dane dla realizacji celów zgodnych z prawem i przetwarza je zgodnie prawem i tylko w takim zakresie jak stanowią przepisy prawa. Dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych może Pan/Pani kontaktować się w formie pisemnej, listownie, pisząc na adres Związek Polskie Mięso, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa albo mailowo, pisząc na adres info@polskie-mieso.pl.

2. Gromadzenie danych

Dane gromadzone są zgodnie i w zakresie w jakim zezwala prawo, w tym dane dotyczące adresu IP, informacje o przeglądarce użytkownika, pliki cookies, dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.

Zebrane dane przechowywane są przez czas nieokreślony i służą do administrowania serwisem. Dane zbierane są automatycznie i są wykorzystywane w celach statystycznych oraz w celu dostosowania treści do preferencji użytkowników. Zbierane dane nie służą do profilowania.

Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego osobom i podmiotom poza organami władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Administrator zbiera też dane przekazane bezpośrednio przez Pana/Panią, np. poprzez wiadomość e-mail, w ramach rozmowy telefonicznej lub poprzez formularz kontaktowy.

3. Przysługujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdemu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do Pana/Pani danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

4. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie internetowej urzędu https://uodo.gov.pl/.

5. Zmiany w polityce prywatności

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

 

Polityka dotycząca cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych stosujemy pliki cookies.

Nasz serwis polskie-mieso.pl stosuje dwa typy plików cookies:

 1. wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.),
 2. funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.), takie jak:
 • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny polskie-mieso.pl; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ lub https://policies.google.com/privacy;
 • cookies inspectlet.com – służą do określenia sposobu używania strony przez użytkowników; dokładny sposób działania i politykę prywatności można znaleźć pod adresem: https://www.inspectlet.com/legal;
 • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Nasz serwis niekiedy odsyła do obcych serwisów, które mogą stosować pliki cookies. Tego rodzaju serwis to:

youtube.com – preferencje użytkownika, polityka prywatności serwisu YouTube opisana jest pod adresem: http://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

Wejście na naszą stronę jest równoznaczne, że Pana/Pani urządzenie (komputer stacjonarny, komputer przenośny, urządzenia mobilne) będą odbierać nasze pliki cookies.

W każdej chwili może Pani/Pani dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce. Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

http://support.apple.com/kb/PH5042

 

Dla urządzeń mobilnych:

Android

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Safari

https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Windows Phone

https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/windows-phone-7-3ebc303c-59c0-d367-3995-f258b184fabb