GTS

GTS - kabanosy

Na wniosek Związku Polskie Mięso w kwietniu 2011roku dla kiełbasy myśliwskiej i kiełbasy jałowcowej, a w październiku dla kabanosów wydano stosowne rozporządzenie rejestrujące powyższe produkty jako Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność.

GTS – Gwarantowana Tradycyjna Specjalność oznacza tradycyjny produkt rolny lub środek spożywczy uznany przez Wspólnotę ze względu na jego specyficzny charakter poprzez jego rejestrację zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

O przyznanie znaku Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności może ubiegać się produkt będący w obiegu od co najmniej 25 lat i który posiada cechy odróżniające ten produkt od innych jemu podobnych. Wniosek GTS może być złożony „bez zastrzeżenia nazwy” lub „z zastrzeżeniem nazwy”.

Rejestracja „bez zastrzeżenia nazwy” oznacza, że znakiem GTS mogą posługiwać się jedynie producenci, którzy produkują zgodnie ze specyfikacją, jaka została podana we wniosku o rejestracyjnym. Producenci, wyrabiający niezgodnie z podaną we wniosku specyfikacją nie mogą używać znaku GTS. Mogą oni jednak nadal używać wcześniejszej nazwy, mimo iż została ona zarejestrowana jako GTS.

Rejestracja „z zastrzeżeniem nazwy” uniemożliwia producentom, którzy wytwarzają niezgodnie z daną we wniosku specyfikacją, drogę nie tylko do używania logo GTS ale również nazwy produktu.