zapytania ofertowe

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego ZPM/06/2020 „UDZIAŁ W TARGACH SIAL PARYŻ 2020”

Poniżej lista przesłanych pytań w sprawie Zapytania ofertowego ZPM/06/2020 „UDZIAŁ W TARGACH SIAL PARYŻ 2020” i udzielone odpowiedzi.   „Wykonanie zabudowy stoiska targowego na powierzchni 201, 87...

ZAPYTANIE OFERTOWE ZPM/06/2020 „Udział w Targach SIAL Paryż 2020”

Związek ,,Polskie Mięso” zaprasza do składania odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE ZPM/06/2020 na przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizację działań w ramach projektu  pt. „Udział w...

SPROSTOWANIE DO NOTATKI z dn. 16.12.2019 r. z przyjęcia i wyboru oferty dot. ZAPYTANIA...

ZWIĄZEK POLSKIE MIĘSO ZAMIESZCZA SPROSTOWANIE DO NOTATKI z dn. 16.12.2019 r. z przyjęcia i wyboru oferty dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/ZPM/11/2019 na zakup/dzierżawę powierzchni...