Strona główna Zapytania ofertowe 2024 Sprostowanie błędu w Zapytaniu Ofertowym nr ZPM 01/04/2024 na przygotowanie szczegółowej koncepcji i realizację działań w ramach projektu „Mięsne Fakty 2023”

Sprostowanie błędu w Zapytaniu Ofertowym nr ZPM 01/04/2024 na przygotowanie szczegółowej koncepcji i realizację działań w ramach projektu „Mięsne Fakty 2023”

zapytania ofertowe

W związku z błędem pisarskim w opublikowanym na stronie internetowej Zapytaniu Ofertowym nr ZPM 01/04/2024 dotyczącym przygotowania szczegółowej koncepcji i realizację działań w ramach projektu pt. „Mięsne Fakty 2023” Związek „Polskie Mięso” informuje, iż zmianie ulega zapis w punkcie 7.3 na stronie 8 Zapytania Ofertowego nr ZPM 01/04/2024:

 

Pierwotny zapis:

7.3. Oczekiwania co do oferty

Potencjalny Wykonawca w odpowiedzi na przedmiotowe Zapytanie Ofertowe, poza wymogami określonymi w punkcie 10 części 7.1., w ofercie musi również zawrzeć:

 1. Projekt graficzny biuletynu (layout);
 2. Koncepcję merytoryczną (tematyczną) biuletynu;
 3. Numer zerowy biuletynu w objętości nie mniejszej niż 18 stron, nie licząc okładki;
 4. Podanie minimalnej liczby potencjalnych odbiorców, do których będzie docierał biuletyn.
 5. Podanie sposobu przesyłania biuletynu do odbiorców.
 6. Podanie informacji, w jakim programie graficznym będzie tworzony biuletyn oraz jaki program (aplikacja) będzie wykorzystywany do edycji na stronie internetowej.

 

Wymogi określone w punkcie 1 i 3 mogą zostać spełnione w postaci przygotowania numeru zerowego biuletynu.

 

Ulega zmianie na:

7.3. Oczekiwania co do oferty

Potencjalny Wykonawca w odpowiedzi na przedmiotowe Zapytanie Ofertowe, poza wymogami określonymi w punkcie 9 części 7.1., w ofercie musi również zawrzeć:

 1. Projekt graficzny biuletynu (layout);
 2. Koncepcję merytoryczną (tematyczną) biuletynu;
 3. Numer zerowy biuletynu w objętości nie mniejszej niż 18 stron, nie licząc okładki;
 4. Podanie minimalnej liczby potencjalnych odbiorców, do których będzie docierał biuletyn.
 5. Podanie sposobu przesyłania biuletynu do odbiorców.
 6. Podanie informacji, w jakim programie graficznym będzie tworzony biuletyn oraz jaki program (aplikacja) będzie wykorzystywany do edycji na stronie internetowej.

 

Wymogi określone w punkcie 1 i 3 mogą zostać spełnione w postaci przygotowania numeru zerowego biuletynu.

 

Pozostałe warunki nie uległy zmianie.