Strona główna Zapytania ofertowe 2020 SPROSTOWANIE DO NOTATKI z dn. 16.12.2019 r. z przyjęcia i wyboru oferty dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/ZPM/11/2019

SPROSTOWANIE DO NOTATKI z dn. 16.12.2019 r. z przyjęcia i wyboru oferty dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/ZPM/11/2019

ZWIĄZEK POLSKIE MIĘSO ZAMIESZCZA SPROSTOWANIE DO NOTATKI z dn. 16.12.2019 r. z przyjęcia i wyboru oferty dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/ZPM/11/2019 na zakup/dzierżawę powierzchni wystawienniczej (ok. 200 – 250 m2) wraz z obowiązkowymi kosztami dodatkowymi m.in. pakietem marketingowy, ubezpieczeniem stoiska, opłatą rejestracyjną, sprzątaniem stoiska, wpisowym, kartami wstępu, dostawą mediów (prąd, woda) w ramach zadania „Udział w Targach SIAL Paryż 2020”.

Komisja oceniając ofertę popełniła pisarski błąd. Omyłka pisarska dotyczy ilości punktów wpisanych do przedmiotowej notatki. Wpisano 99,99 punktów zamiast 100 punktów. Omyłka nie wpływa na decyzję o wyborze oferenta, jest to błąd nieistotny i usuwalny.

Firma MIEDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE SP. Z O.O., spełniła warunki udziału w postępowaniu, stanowiła odpowiedź na warunki udziału w postępowaniu, spełniła kryteria oceny oferty i uzyskała 100 punktów.

thumbnail of sprostowanie do notatki