Strona główna Raporty WIEPRZOWINA – NOWA PERSPEKTYWA

WIEPRZOWINA – NOWA PERSPEKTYWA

Wieprzowina - nowa perspektywa

Raport: WIEPRZOWINA – NOWA PERSPEKTYWA to kompendium, pokazujące stan wiedzy na temat wieprzowiny oraz hodowli trzody chlewnej a zarazem punkt wyjścia do dalszych działań. Zawiera analizy prezentujące wyniki badań wpływu produkcji wieprzowej na ekonomię, środowisko, zdrowie i społeczeństwo.

Ma pomóc zrozumieć rolę produkcji wieprzowej oraz dostarczyć nowych argumentów, pokazujących, że warto rozwijać ten sektor gospodarki.

Działalność sektora trzody chlewnej stawia czoła licznym wyzwaniom. Przeciwnicy hodowli trzody chlewnej bardzo często przypisują jej szereg negatywnych konsekwencji dla zdrowia i środowiska. Bardzo często są to zarzuty nieznajdujące potwierdzenia w badaniach naukowych, wykorzystujące emocje i niewiedzę. Coraz więcej osób sprzeciwia się odbudowie pogłowia trzody chlewnej w Polsce, nawet w sytuacjach, gdy lokalizacja budynku nie wpływa na otoczenie. Brakuje merytorycznej dyskusji na temat aspektów zdrowotnych wieprzowiny i jej jakości, perspektywy socjologicznej, znaczenia ekonomicznego, czy sposobów przeciwdziałania emisjom do środowiska np. przez biogazownie, czy biometanownie.

Niniejszy raport jest próbą odpowiedzi na te zarzuty, a jednocześnie zaproszeniem do dyskusji.

POBIERZ TUTAJ

Projekt sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.