Raporty

Wieprzowina - nowa perspektywa

WIEPRZOWINA – NOWA PERSPEKTYWA

Raport: WIEPRZOWINA - NOWA PERSPEKTYWA to kompendium, pokazujące stan wiedzy na temat wieprzowiny oraz hodowli trzody chlewnej a zarazem punkt wyjścia do dalszych działań....
Wpływ Covid-19 na przemysł rolno-spożywczy

Analiza przemysłu rolno-spożywczego: Jak COVID wpłynął na Polskę?

Raport Food Foresight został przygotowany przez EIT Food we współpracy z firmą doradczą Deloitte na bazie analizy makroekonomicznej, sesji eksperckich oraz wywiadów z partnerami...
Światowy handel mięsem

Światowy handel mięsem

Amerykański Department Rolnictwa (USDA) przygotował raport na temat światowego handlu mięsem Link do raportu: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf
Branża HoReCa w Wielkiej Brytanii

Branża HoReCa w Wielkiej Brytanii

Amerykański Department Rolnictwa (USDA) przygotował raport na temat branży HoReCa w Wielkiej Brytanii. Link do raportu: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Food%20Service%20-%20Hotel%20Restaurant%20Institutional_London_United%20Kingdom_09-30-2020