Strona główna Zapytania ofertowe 2024 Odpowiedzi na pytania do Zapytania Ofertowego nr. ZPM 01/06/2024

Odpowiedzi na pytania do Zapytania Ofertowego nr. ZPM 01/06/2024

Pyt.1. Czy budżet ma zawierać koszty konferencji prasowych mimo usunięcia konferencji z pkt. 5 (informacja o zorganizowaniu konferencji prasowych widnieje w punkcie 4).

Odp. Każda dodatkowa propozycja sposobu realizacji zadania będzie przedmiotem oceny komisji oceniającej.

Pyt.2. W ilu językach ma być tłumaczenie symultaniczne?

Odp. Zamawiający oczekuje zapewnienia usługi tłumaczeń w co najmniej 2 językach obcych – angielskim  i drugim uznanym za międzynarodowy.