Strona główna Zapytania ofertowe 2024 Sprostowanie błędów w Zapytaniu Ofertowym nr. ZPM 01/06/2024

Sprostowanie błędów w Zapytaniu Ofertowym nr. ZPM 01/06/2024

zapytania ofertowe

W związku z błędami w opublikowanym na stronie internetowej Związku POLSKIE MIĘSO w  Zapytaniu Ofertowym nr. ZPM 01/06/2024 dotyczącym przygotowania szczegółowej koncepcji i realizację działań w ramach projektu pt. „Światowy Dzień Mięsa (World Meat Day)” Związek POLSKIE MIĘSO informuje, iż zmianie ulegają zapisy:

Pierwotne zapisy:

  • Punkt 5. Oczekiwania – str. 5-6 Zapytania Ofertowego:

„Wynagrodzenie fotografa w celu wykonania obszernej fotorelacji z wydarzenia (minimum 150 zdjęć po obróbce, które zostaną wykorzystane do celów promocyjnych Światowego Dnia Mięsa)”zapis zostaje usunięty z Zapytania Ofertowego.

Konferencje prasowe – Wykonawca przedstawi pomysł i plan dwóch konferencji prasowych: jeden przed kongresem, a drugiej w trakcie.”zapis zostaje usunięty z Zapytania Ofertowego.

„Social media i prasa – Zamawiający oczekuje, że proces komunikacji będzie realizowany przed Kongresem, w trakcie oraz po nim w języku polskim jak i angielskim.”  – ulega zmianie na: „Social media – Zamawiający oczekuje, że proces komunikacji będzie realizowany przed Kongresem, w trakcie oraz po nim w języku polskim jak i angielskim.”

  • Punkt 8. Budżet projektu str. 6 – 7 Zapytania Ofertowego:
Szczegółowy wykaz kosztów Szczegółowa kalkulacja kosztów
ilość cena jednostkowa łącznie
Projekty graficzne i wydruki (np. zaproszenia, logo, plansze informacyjne, znaki kierunkowe, identyfikatory, materiały promocyjne itp.) 1 10 000,00 20 000,00
Opracowanie graficzne kampanii komunikacyjnej (np. materiały na stronę internetową i social media) 1 10 000,00
Organizacja całodniowej konferencji dla ok. 400 osób (pakiet z najmem miejsca, wyżywieniem, niezbędnym sprzętem) 1 320 000,00 320 000,00
Budowa i prowadzenie strony internetowej poświęconej wydarzeniu – strona z rejestracją uczestnictwa

 

1

 

 

30 000,00 110 000,00

 

Kampania promocyjna w social mediach–min.1mln wyświetleń łącznie 1 80 000,00
Badanie efektywności wykonane przez niezależny podmiot 1 5 500,00 5 500,00
Udział ekspertów zagranicznych 6 13 500 zł / os 292 000,00
Moderator Kongresu 1 9 000,00
Koordynacja i przygotowania 1 50 000,00
Aplikacja mobilna 1 15 000,00
Materiały promocyjne, gadżety dla uczestników 400 125 zł / szt.
Tłumaczenia symultaniczne 6 9 000,00
Fotograf 1 6 000,00
Transport ekspertów i logistyka 1 10 000,00
Obsługa recepcji, hostessy, kelnerzy (min. 5 osób) 5 1 600,00
Koszty administracyjne (rejestracja znaku, nazwy) 1 8 000,00
Bilety na przelot dla ekspertów zagranicznych (6 osób w obie strony) 12 4 500,00 54 000,00
Noclegi dla ekspertów (12 os po 2 doby) 24 480,00zł / doba 11 520,00
Suma 813 020,00

 

Ulega zmianie na:

  • Punkt 8. Budżet projektu str. 6 – 7 Zapytania Ofertowego: 
Szczegółowy wykaz kosztów Szczegółowa kalkulacja kosztów
ilość cena jednostkowa łącznie
Projekty graficzne i wydruki (np. zaproszenia, logo, plansze informacyjne, znaki kierunkowe, identyfikatory, materiały promocyjne itp.) 1 10 000,00 20 000,00
Opracowanie graficzne kampanii komunikacyjnej (np. materiały na stronę internetową i social media) 1 10 000,00
Organizacja całodniowej konferencji dla ok. 400 osób (pakiet z najmem miejsca, wyżywieniem, niezbędnym sprzętem) 1 320 000,00 320 000,00
Budowa i prowadzenie strony internetowej poświęconej wydarzeniu – strona z rejestracją uczestnictwa

 

1

 

 

30 000,00 110 000,00

 

Kampania promocyjna w social mediach–min.1mln wyświetleń łącznie 1 80 000,00
Badanie efektywności wykonane przez niezależny podmiot 1 5 500,00 5 500,00
Udział ekspertów zagranicznych 6 13 000 zł / os 292 000,00
Moderator Kongresu 1 9 000,00
Koordynacja i przygotowania 1 50 000,00
Aplikacja mobilna 1 15 000,00
Materiały promocyjne, gadżety dla uczestników 400 120 zł / szt.
Tłumaczenia symultaniczne 6 10 000,00
Fotograf 1 6 000,00
Transport ekspertów i logistyka 1 10 000,00
Obsługa recepcji, hostessy, kelnerzy (min. 5 osób) 5 1 600,00
Koszty administracyjne (rejestracja znaku, nazwy) 1 8 000,00
Bilety na przelot dla ekspertów zagranicznych (6 osób w obie strony) 12 4 500,00 54 000,00
Noclegi dla ekspertów (12 os po 2 doby) 24 480,00zł / doba 11 520,00
Suma 813 020,00

 

 Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.