Strona główna UE i Świat

UE i Świat

From Farm to Fork - paradoksy

9 paradoksów From Farm to Fork/Od pola do stołu

Obejrzyj film "9 paradoksów From Farm to Fork/Od pola do stołu"!
Jak zredukować straty żywności

Jak zredukować straty żywności? Najnowsze opracowanie Parlamentu Europejskiego

Około 88 milionów ton żywności o wartości 143 mld EUR marnuje się w Unii Europejskiej. Jednym z narzędzi, które ma pomóc rozwiązać problem marnotrawienia żywności...
Wpływ Covid-19 na przemysł rolno-spożywczy

Analiza przemysłu rolno-spożywczego: Jak COVID wpłynął na Polskę?

Raport Food Foresight został przygotowany przez EIT Food we współpracy z firmą doradczą Deloitte na bazie analizy makroekonomicznej, sesji eksperckich oraz wywiadów z partnerami...
Znakowanie FOP

Znakowanie FOP – ustalenia Rady UE

W dniach 15-16 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), w której skład wchodzą ministrowie rolnictwa państw członkowskich UE....
Hodowla bydła

Ogólnounijny znak dobrostanu zwierząt – przyjęte konkluzje Rady UE

15 grudnia br. Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa zatwierdziła konkluzje, w których opowiedziała się za ogólnounijnym znakiem dobrostanu zwierząt. Rada podkreśliła, że nadrzędnym celem...
Chiński rynek mięsa - wieprzowina

Chiny odbudowały 88% wieprzowiny

Chińskie Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wsi podało najnowsze dane na temat chińskiego rynku wieprzowego. Według ministerstwa na  koniec października 2020 roku udało się odbudować...