Strona główna Aktualności Ogólnounijny znak dobrostanu zwierząt – przyjęte konkluzje Rady UE

Ogólnounijny znak dobrostanu zwierząt – przyjęte konkluzje Rady UE

Hodowla bydła

15 grudnia br. Rada UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa zatwierdziła konkluzje, w których opowiedziała się za ogólnounijnym znakiem dobrostanu zwierząt.

Rada podkreśliła, że nadrzędnym celem jest poprawa dobrostanu jak największej liczby zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność. W konkluzjach Rada zachęca Komisję Europejską do przedłożenia wniosku w sprawie ogólnounijnego znaku dobrostanu zwierząt. Ma być on umieszczany na żywności produkowanej zgodnie ze standardami dotyczącymi dobrostanu zwierząt bardziej rygorystycznymi niż te przewidziane w prawodawstwie UE.

Grzegorz Puda – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powiedział, że Polska jest zainteresowana wprowadzeniem ogólnoeuropejskiego systemu etykietowania żywności pochodzenia zwierzęcego z oznaczeniem wskazującym na dobrostan zwierząt. Ważne jest wprowadzenie takiego oznakowania, które przekaże konsumentom jasną i czytelną informację o dobrostanie zwierząt, a jednocześnie pozwoli w należyty sposób wynagrodzić koszty i docenić wysiłki podejmowane przez rolników w tym zakresie. Wprowadzenie takiego oznakowania w Unii Europejskiej powinno stać się zachętą dla rolników do podnoszenia dobrostanu zwierząt i wyznaczać kierunek zmian w tym zakresie. Minister wyraził nadzieję, że ta inicjatywa przysłuży się poprawie dobrostanu zwierząt, przy jednoczesnym zapewnieniu opłacalności prowadzenia produkcji zwierzęcej w państwach UE, gdyż tylko zapewniając odpowiedni dochód rolnikom można wymagać wyższych standardów produkcji, także w zakresie dobrostanu zwierząt.