Strona główna Aktualności Znakowanie FOP – ustalenia Rady UE

Znakowanie FOP – ustalenia Rady UE

Znakowanie FOP

W dniach 15-16 grudnia br. odbyło się posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), w której skład wchodzą ministrowie rolnictwa państw członkowskich UE. Celem spotkania było osiągnięcie porozumienia i przyjęcie konkluzji Rady w sprawie oznaczania wartości odżywczej z przodu opakowania przygotowanych przez niemiecką prezydencję.

Ze względu na rozbieżne opinie państw członkowskich, nie osiągnięto konsensusu co do konkluzji Rady.

Włochy, Grecja i Republika Czeska odrzuciły propozycję niemieckiej prezydencji w UE,
w związku z tym tekst został przyjęty jako konkluzje niemieckiej prezydencji w Radzie,
a nie jako konkluzje całej Rady UE. Również Cypr wyraził zastrzeżenia do projektu konkluzji (choć kompromisowo poparł konkluzje). Włochy zakomunikowały, że zgłoszą odrębną deklarację 3 państw członkowskich z zastrzeżeniami do tych konkluzji. Deklaracja będzie stanowiła załącznik do sprawozdania z posiedzenia Rady UE.

Tekst opracowany przez prezydencję został poparty przez 23 państwa członkowskie,
w tym przez Polskę. Grzegorz Puda – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi powiedział, że Polska popiera prowadzenie prac nad zharmonizowanym etykietowaniem żywności dot. wartości odżywczej na przodzie opakowania, aby ułatwić konsumentom wybory żywieniowe i wpływać na zmniejszanie częstotliwości występowania chorób dietozależnych.

Konkluzje prezydencji zostaną teraz przekazane Komisji Europejskiej. Obecny podczas posiedzenia przedstawiciel Komisji Europejskiej wyraził gotowość KE do opracowania przepisów z zakresu znakowania FOP oraz do przeprowadzenia pogłębionej oceny skutków przyszłej regulacji.