Strona główna Archiwum Znakowanie krajem pochodzenia

Znakowanie krajem pochodzenia

W przededniu początku obowiązywania rozporządzenia (UE) NR 1337/2013 w odniesieniu do oznaczania kraju pochodzenia / regionu na etykietach świeżej i paczkowanej wieprzowiny, mięsa drobiowego i mięsa owczego, wzrasta potrzeba wyjaśnień.

UECBV informowało wcześniej o wyjaśnieniach do mięsa mielonego pochodzącego z wielu gatunków (na przykład, wołowiny i wieprzowiny).

Trwa sprawdzanie innych przepisów rozporządzenia, dotyczących takich wyrobów jak wielogatunkowe preparaty mięsne.

Jednak najważniejsza potrzeba wyjaśnienia dotyczy mięsa, które jest przechowywane przed wejściem w życie nowego obowiązku.

Dlatego w najbliższych dniach, służby Komisji UE udzielą odpowiedzi do UECBV oraz przekażą tę odpowiedź do właściwych organów państw członkowskich. Dokładna interpretacja nie jest jeszcze znana, ale powinna wyjaśnić, że „mięso, które zostało legalnie wprowadzone na rynek Unii przed dniem 1 kwietnia 2015 r” sformułowanie należy rozumieć jako” mięso, które jest legalnie dostępne na rynku Unii przed dniem 1 kwietnia 2015 r”.

Jak tylko UECBV otrzyma te wyjaśnienia od służb Komisji UE, zostaną one udostępnione członkom.