Strona główna Archiwum ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM na wdrożenie trzyletniej kampanii promocyjno-informacyjnej dot. mięsa wieprzowego realizowanej na rynku Japonii i Kanady pt. ,,Rozsmakuj się w Europie”

Bez tytułu

 

SIWZ Rozsmakuj sie w Europie 2015 (2)

Załącznik nr 1 – Opis kampanii promocyjno-informacyjnej (2) (1)

Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego (1)

Załącznik nr 3 – Tabela oceny (1)

Załącznik nr 4 – Projekt Istotnych Postanowień Umowy pop (1)

Załącznik nr 5 – Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane (1)

Zaproszenie do składania ofert (2)