Strona główna Archiwum Zaproszenie do składania ofert – "MODA NA WIEPRZOWINĘ"

Zaproszenie do składania ofert – "MODA NA WIEPRZOWINĘ"

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ KAMPANII OCHRONY WIZERUNKU MIĘSA WIEPRZOWEGO W POLSCE POD ROBOCZYM TYTUŁEM: ,,MODA NA WIEPRZOWINĘ”.

 

Związek „Polskie Mięso” zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym, mającym za zadanie wyłonić podmiot, który przygotuje, a następnie wdroży w/w kampanię promocyjno-informacyjną. Zakładany budżet kampanii: 500 000,00 PLN brutto.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego, art. 70¹-705 (Dz. U. Dz.U.1964.16.93) oraz ustawą o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych z 22 maja 2009 r. (Dz. U. z 2009 nr 97, poz. 799).Program realizowany będzie w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych”.

Ofertę należy dostarczyć na adres: Związek „Polskie Mięso”, ul. Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 23 marca 2015 r., o godz. 10:00

 

 

W przypadku pytań należy kontaktować się drogą listowną wysyłając pismo na poniższy adres:

Związek „Polskie Mięso”

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa


Zaproszenie do składania ofert dostępne jest tutaj: Zaproszenie do składania ofert

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest tutaj: SIWZ obrona wizerunku miesa wieprzowego (1)

Załącznik nr I do SIWZ dostępny jest tutaj: Załącznik nr I – Założenia strategiczne programu Moda na wieprzowinę

Załącznik nr II do SIWZ dostępny jest tutaj: Załącznik nr II

Załącznik nr III do SIWZ dostępny jest tutaj: Załącznik nr III – Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr IV do SIWZ dostępny jest tutaj: Załącznik nr IV – Tabela oceny

Załącznik nr V do SIWZ dostępny jest tutaj: Załącznik nr V Wzór postanowień umownych