Strona główna Archiwum Zapiski z posiedzenia komitetu zarządzającego dla rynku wieprzowiny

Zapiski z posiedzenia komitetu zarządzającego dla rynku wieprzowiny

Ceny rynkowe rosną stopniowo po spadku w lutym i marcu, który miał związek z utratą rynku rosyjskiego. Niemniej jednak w całej UE w pierwszym kwartale 2014 roku ceny spadła średnio

o około 5 % w stosunku z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Perspektywy na rok 2014 są pozytywne dzięki spadkowi podaży (szacowany na 1,4% średniorocznie) i dużemu popytowi, zarówno wewnątrz i na zewnątrz UE ( np. wzrost eksportu
do Japonii w styczniu i lutym).

Jednak utrata rynku rosyjskiego spowodowała 9 % spadku eksportu ciągu dwóch miesięcy.

W załączeniu Projekt rozporządzenia w sprawie podjęcia środków wspierania rynku wieprzowiny
na Litwie.

Celem projektu jest wprowadzenie zmian do rozporządzenia (UE) nr 324/2014, które przyjmuje nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce.

Zmiana ma na celu rozszerzenie nadzwyczajnych środków na Litwę, a dokładniej na terytorium Litwy, na którym wprowadzono ograniczenie transferu świń oraz mięsa wieprzowego z powodu afrykańskiego pomoru świń (ASF).

W ramach tych działań władze litewskie będą upoważnione do niesienia pomocy rolnikom, którzy ubiegają się o nią w okresie do 17 lutego do 16 maja 2014 roku.

Będzie ona finansowana w równych proporcjach z budżetu Litwy i budżetu Wspólnoty,
pod warunkiem, że, w przypadku części Wspólnoty, płatność dokonywana jest przed 31 sierpnia 2014.

CELEX_32014R0324_EN_TXT