Strona główna Archiwum Zakończenie wizyty Wspólnotowego Weterynaryjnego Zespołu do Spraw Kryzysowych (Community Veterinary Emergency Team)

Zakończenie wizyty Wspólnotowego Weterynaryjnego Zespołu do Spraw Kryzysowych (Community Veterinary Emergency Team)

Na zakończenie wizyty Wspólnotowego Weterynaryjnego Zespołu do Spraw Kryzysowych (CVET) w Polsce wszystkie działania podejmowane przez poszczególne służby w Polsce zostały pozytywnie ocenione.

W trakcie spotkania podsumowującego, które odbyło się w siedzibie ministerstwa, zostały omówione kwestie związane z przeprowadzoną w dniach 26- 28 lutego br. misją wspierającą.

Przedstawiciele CVET przedstawili swoje rekomendacje. Eksperci z Unii Europejskiej, Unii Celnej i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) dokonali przeglądu działań Inspekcji Weterynaryjnej podjętych w związku z potwierdzeniem dwóch przypadków ASF u dzików. Zapoznali się z zasadami i organizacją prowadzenia gospodarki łowieckiej w Polsce. Ponadto poznali organizację, metodykę badań i zabezpieczeń laboratorium referencyjnego w zakresie ASF w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

Podczas wizyty eksperci odwiedzili przejście graniczne z Republiką Białorusi i ocenili jego poziom bioasekuracji. Zweryfikowano zastosowane procedury weterynaryjne w miejscach, gdzie zostały znalezione obydwa padłe dziki.

Na podstawie przeglądu sytuacji oraz zebranych danych dokonano gradacji prawdopodobieństwa sprawdzenia się hipotez dotyczących źródła pochodzenia zakażenia wirusem ASF, założonych na początku wizyty.

 

źródło: www.minrol.gov.pl/