Strona główna Archiwum Wizyta z-cy Głównego Inspektora Sanitarnego w Republice Czeskiej

Wizyta z-cy Głównego Inspektora Sanitarnego w Republice Czeskiej

Marek Posobkiewicz, z-ca Głównego Inspektora Sanitarnego zapewnił swoich odpowiedników z Republiki Czeskiej – dr. Michaela Vita i Republiki Słowackiej – dra Gabriela Simko o pełnym bezpieczeństwie polskiej żywności.
Przekazał tam informacje dotyczące soli przemysłowej, która była używana jako jadalna. Zapewnił, że wszystkie partie tej soli, a także produkty, które ją zawierały, zostały wycofane z polskiego rynku lub ich obrót został wstrzymany.

Pismo w sprawie wycofania produktów

Źródło: www.pis.gov.pl