Strona główna Archiwum Wizyta Głównego Lekarza Weterynarii w Japonii w dniach 22-24.06.2015

Wizyta Głównego Lekarza Weterynarii w Japonii w dniach 22-24.06.2015

Z upoważnienia Pana Ministra Marka Sawickiego w Tokyo przebywa delegacja Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w składzie:

 • dr Marek Pirsztuk – Główny Lekarz Weterynarii,
 • prof. Krzysztof Niemczuk – dyrektor Instytutu (PIWet-PIB),
 • prof. Zygmunt Pejsak – kierownik krajowego laboratorium referencyjnego ds ASF,
 • prof. Krzysztof Śmietanka – kierownik zakładu Epidemiologii i oceny ryzyka (PIWet-PIB).

Celem wizyty jest odbycie kolejnych spotkań z przedstawicielami japońskiej inspekcji weterynaryjnej i ekspertami naukowymi ws. możliwości wznowienia eksportu polskiej wieprzowiny na rynek japoński.

Pierwsze spotkanie odbyło się 22 czerwca 2015r. w Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa w Tokyo, strona japońska reprezentowana była na nim m. in. przez:

 • dr. Toshiro Kawashima – Głównego Learza Weterynarii,
 • dr. Norio Kamagai – director of Animal Health Division
 • dr. Ito Kazuo – director of International Animal Health Affairs Office,
 • dr. Akihito Furuta – assistant director, International Animal Health Affairs Office
 • dr. Kenischi Sakamoto – director of Exotic Diseases Research Division, National Institute of Animal Health,

a także licznych ekspertów z Sub-Committee for Cattle and Swine Diseases i Viral Diseases and Epidemiology Research Division National Institute of Animal Health.

Ponadto w spotkaniu wzięli udział:

 • p. Blanka Gołębiowska – Radca Rolny RP w Pekinie,
 • p. Katarzyna Kraj- Szostak – I Sekretarz ambasady RP w Tokyo.

Spotkanie było kolejną możliwością przekazania stronie japońskiej argumentów i obiektywnych dowodów, że Polska w pełni wdraża wszystkie dotychczas sformułowane sugestie i wymagania dotyczące zwalczania afrykańskiego pomoru świń – ASF, a przekazywane sukcesywnie przez Światową Organizacje Zdrowia Zwierząt (OIE), Komisję Europejską, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) czy wreszcie stronę japońską.

Przedstawiciele delegacji polskiej omówili aktualną sytuację w zakresie ASF w Polsce zwracając uwagę na ograniczenie występowania dotychczasowych przypadków i ognisk ASF do obszaru jednego województwa i trzech powiatów. W przedstawionej prezentacji przekonywano stronę japońską do wdrożenia zasady regionalizacji, która jest akceptowana i zalecana przez OIE, a która umożliwi powrót polskiej wieprzowiny na japoński rynek.

Dr Marek Pirsztuk poinformował ponadto, że Polska będzie popierać starania Japonii w związku z ograniczeniami dotyczącymi możliwości eksportu produktów rolnych z Japonii na rynek UE po tragedii w Fukushimie a w związku z tym oczekuje podobnych działań Japonii ws. ASF w Polsce.

Ponad trzygodzinne spotkanie przebiegało w dobrej i konstruktywnej atmosferze.

Kolejna runda rozmów prowadzona będzie 24 czerwca w Kyoto, podczas panelu dyskusyjnego, który odbędzie się przy okazji międzynarodowej konferencji naukowej, pt. Emerging and re-emerging pig diseases, na której przedstawiciele PIWet-PIB zostali zaproszeni do wygłoszenia dwóch wykładów plenarnych związanych z ASF.