Strona główna Archiwum Wieprzowina PQS w dystrybucji

Wieprzowina PQS w dystrybucji

Dobiega końca drugi rok kampanii informacyjnej Systemu Jakości Wieprzowiny PQS. Do Systemu przystępują kolejne zakłady przetwórcze, a certyfikowana wieprzowina cieszy się coraz większym uznaniem konsumentów.

Innowacyjny System PQS powstał w 2009 roku, a w roku następnym Agencja Rynku Rolnego zawarła umowę ze Związkiem „Polskie Mięso” na realizację kampanii informacyjnej na temat mięsa wieprzowego (świeżego, schłodzonego lub mrożonego) produkowanego zgodnie z krajowym systemem jakości Pork Quality System (PQS). Całkowity budżet trzyletniej kampanii wynosi ponad 3,7 mln euro, z czego 50%, tj. ponad 1,8 mln euro, stanowi dofinansowanie ze środków unijnych, a 30% ze środków krajowych (1,11 mln euro). Pozostałe 20% całkowitego budżetu kampanii finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, co stanowi ponad 0,7 mln euro.

Celem Systemu jest produkcja nieprzetłuszczonego mięsa wieprzowego o zwiększonej trwałości, przydatności kulinarnej i przetwórczej oraz wyjątkowym smaku. Sposób jego produkcji jest zgodny z obowiązującymi wymogami prawa w zakresie dobrostanu i zdrowia zwierząt, roślin oraz ludzi, jak również wymogami ochrony środowiska.

Gdzie znaleźć mięso PQS?

Do chwili obecnej produkcję mięsa w Systemie podjęły takie przedsiębiorstwa, jak: Zakłady Mięsne OLEWNIK, Zakłady Mięsne OLEWNIK-BIS, Centrum Mięsne MAKTON, Zakłady Mięsne ZAKRZEWSCY, Polski Koncern Mięsny DUDA, Zakłady Mięsne SKIBA, Zakłady Mięsne MRÓZ, PRIME FOOD oraz Zakłady Przetwórstwa Mięsnego SOBSMAK.

Certyfikowana wieprzowina sprzedawana jest w sieci sklepów Piotr i Paweł, Makton, Sobsmak Deli, w sklepach firmowych ZM Olewnik, ZM Skiba i Prime Food. Można ją rozpoznać po logotypie PQS umieszczonym na opakowaniu MAP. Zaletą pakowania próżniowego (ang. Modified Atmosphere Packaging, czyli „pakowanie w modyfikowanej atmosferze”), uznawanego za jeden z najlepszych sposobów konserwacji produktów spożywczych, jest zapewnienie skutecznej ochrony żywności przed wpływami środowiska zewnętrznego i rozwojem bakterii tlenowych, jak również wydłużenie okresu świeżości przy zachowaniu naturalnego smaku i aromatu.

95% konsumentów po prostu kupuje żywność

Dane zebrane przez IMS (International Meat Secretariat) podczas badań opinii konsumenckiej w latach 2001-2010, a także analizy wydatków konsumentów przeprowadzone na łącznej liczbie 97 000 osób w 26 krajach pokazują, że zaledwie 4% konsumentów interesuje się innowacjami, a 95% po prostu kupuje żywność.

Musimy mieć również świadomość tego, że w 2050 roku świat będzie potrzebował o prawie 100% żywności więcej. 70% tej żywności powinno być produkowane w nowych, bardziej wydajnych technologiach.
Aby sprostać takiemu wyzwaniu, warto prowadzić rzetelny dialog z konsumentami, w większości nieświadomymi zachodzących procesów, którzy jeszcze nie wspierają innowacyjności w produkcji żywności. Temu m.in. służy kampania informacyjna Systemu Jakości Wieprzowiny PQS, która już przynosi rezultaty w postaci wzrastającego popytu na mięso wyprodukowane w standardzie PQS.

System Jakości Mięsa Wieprzowego PQS (Pork Quality System) jest zgodny z art. 32 ust. 1 lit. B rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i spełnia wymogi określone w art. 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Spełnienie wyżej wymienionych wymogów pozwoliło Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 11 grudnia 2009 r. uznać System Jakości Mięsa Wieprzowego PQS (Pork Quality System) za krajowy system jakości żywności.