Strona główna Zapytania ofertowe 2022 Sprostowanie błędu pisarskiego w ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM/8/1/2022 – przedłużenie terminu składania ofert do 18 sierpnia, do godz. 10:00

Sprostowanie błędu pisarskiego w ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM/8/1/2022 – przedłużenie terminu składania ofert do 18 sierpnia, do godz. 10:00

zapytania ofertowe

W związku z błędem pisarskim w opublikowanym na stronie internetowej Zaproszeniu do składania ofert na ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM/8/1/2022 dotyczące projektu  przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizację działań w ramach projektu

  1. „Udział w Targach SIAL Paryż 2022”  w dniach 15-19 października 2022

w postaci podania daty 11 lipca, a powinno być 11 sierpnia – został wydłużony termin składania ofert do dnia 18 sierpnia 2022 roku do godziny 10:00.

Pozostałe warunki nie uległy zmianie.

Oferty złożone zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nr ZPM/8/1/2022 w terminie do 11 sierpnia 2022 roku zachowują swoją ważność.

Link do Zapytania ofertowego:

https://polskie-mieso.pl/zapytanie-ofertowe-nr-zpm-8-1-2022/