Strona główna Archiwum Sprawozdawcze Walne Zebranie ZPM 2017

Sprawozdawcze Walne Zebranie ZPM 2017

Sprawozdawcze Walne Zebranie ZPM 2017

W dniu 18 maja 2017 r. odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Związku Polskie Mięso. Podczas oficjalnego spotkania firm zrzeszonych w ZPM dokonano podsumowania poprzedniego roku działalności stowarzyszenia.
Prezes Związku Polskie Mięso Witold Choiński zreferował działalność organizacji w kwestiach politycznych, m.in. działania podjęte w zakresie nowości legislacyjnych przygotowywanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kwestie chorób zwierząt tj. afrykańskiego pomoru świń oraz ptasiej grypy zarówno w obszarze działalności rządu, jak również aktywności Związku, która miała na celu zabezpieczenie interesu branży mięsnej. Zreferowane zostały także liczne spotkania z przedstawicielami krajowymi i zagranicznymi, dotyczące rozwoju możliwości eksportowych polskiego mięsa.

Ponadto, dyrektor biura Katarzyna Oponowicz, przedstawiła działania ZPM w obszarze promocyjno-informacyjnym. Omówiła m.in. kampanie krajowe i zagraniczne zrealizowane przez Związek w 2016 roku, a także konferencje branżowe organizowane przez stowarzyszenie. W 2016 realizowane były: kampania Zasmakuj w Europie (Turcja), Rozsmakuj się w Europie (Japonia i Kanada) oraz projekty i aktywności krajowe.

Zebranie było również doskonałą okazją do omówienia aktualnej kondycji branży mięsnej, podzielenia się największymi bolączkami oraz refleksjami nt. zmieniających się warunków sektora mięsnego w kraju i zagranicą.

 

 

Sponsor główny: 

Sponsorzy: