Strona główna Archiwum Spotkanie z producentami wyrobów wędzonych

Spotkanie z producentami wyrobów wędzonych

Podsekretarz stanu Ewa Lech uczestniczyła w rozmowach z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie.

W spotkaniu udział wzięli również posłowie na Sejm RP z województwa małopolskiego i podkarpackiego oraz przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej.

Omówione zostały kwestie dotyczące możliwości produkcji i umieszczania na rynku polskich produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie w świetle obowiązujących unijnych norm w zakresie pozostałości zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA).

Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję na dalszą współpracę i zadeklarowali gotowość do prac w celu zapewnienia dostępu do produktów mięsnych wędzonych tradycyjnie bez ograniczeń.

Źródło: MRiRW