Strona główna Archiwum SPOTKANIE KOMISJI ZARZĄDZAJĄCEJ UECBV DS. PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH/WYNIKI

SPOTKANIE KOMISJI ZARZĄDZAJĄCEJ UECBV DS. PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH/WYNIKI

Wołowina:

Wkrótce zostaną dostarczone prognozy na rok 2014 i 2015 wraz z poglądami nt. sytuacji na rynku mięsa.

Wieprzowina:

Omówiono m.in. projekt rozporządzenia w sprawie przyjęcia sposobów wspierania rynku wieprzowiny w Polsce.

Ponadto, podjęto środki zapobiegawcze zgodnie z decyzją UE oraz dodatkowe działania krajowe.
W konsekwencji obrót wieprzowiną z obszaru zakażonego jest obiektem szczególnych środków nadzoru, włącznie z obowiązkowym oznakowaniem specjalnym znakiem jakości zdrowotnej, a także stosowaniem pewnych ograniczeń w obrocie w ramach jednolitego rynku.

Ograniczenia w zakresie wprowadzania do obrotu świeżego mięsa wieprzowego oraz produktów
z mięsa wieprzowego, wynikające z zastosowania tych środków, skutkują istotną redukcją cen i są przyczyną zakłóceń na rynku wieprzowiny w dotkniętych obszarach. Dlatego też Komisja Europejska wprowadzi nadzwyczajne środki wspierania rynku jedynie dla świeżego mięsa wieprzowego
i produktów mięsnych pochodzących od świń hodowlanych na terenach bezpośrednio dotkniętych ograniczeniami.

 

Środki te:

– obejmą zwierzęta poddane ubojowi po 26 lutego 2014 ( data uruchomienia polskich środków zapobiegawczych ) i do 25 maja 2014 ;

– obejmą ograniczone ilości ( 20 000 ton) i maksimum wagi tuszy ( 100 kg na zwierzę). Pomoc dot. zwierząt o wadze tuszy przekraczającej 100 kg nie będzie przekraczać kwoty pomocy określonej dla świń o wadze tuszy do 100 kg;

– pomoc, której wartość wyniesie 35,7 euro za 100 kg. Pięćdziesiąt procent wydatków będzie finansowana z budżetu Unii, jeśli zostały wypłacone przez Polskę na rzecz beneficjenta do dnia 31 sierpnia 2014 roku.

Polska musi podjąć wszelkie niezbędne środki, w tym wyczerpujące kontrole administracyjne
i fizycznych, w celu zapewnienia zgodności z warunkami określonymi w rozporządzeniu,
i  przekazywać odpowiednie informacje do Komisji w każdą środę w odniesieniu do poprzedniego tygodnia.

 

Komisja Europejska poinformowała, że środki pomocowe mogą zostać zmienione w zależności od kształtowania się cen rynkowych.

Litwa zwróciła się z prośbą o zastosowanie środków wspierania rynku. Wkrótce odbędzie się w tej sprawie spotkanie ze służbami Komisji.

 

WSZYSTKIE SEKTORY

Informacja Komisji na temat wdrażania autonomicznych preferencji handlowych dla Ukrainy.
Wkrótce Komisja Europejska przekaże wniosek do Rady Ministrów i Parlamentu Europejskiego. Decyzja w tej sprawie będzie około 20 kwietnia br.

 

Tymczasem Komisja Europejska przedstawi Komitetowi Zarządzającemu, który odbędzie się 9 kwietnia, akty wykonawcze, które otwierają i zapewniają zarządzanie kontyngentami taryfowymi.

Jeśli będą spełnione wszystkie procedury, wówczas zainteresowane podmioty będą mogły ubiegać się o prawa do przywozu w maju lub czerwcu br.

W praktyce, w sektorze mięsnym będzie stosowane tylko TRQ dla mięsa drobiowego, nie dla wołowiny lub wieprzowiny, ze względu na fakt, że Ukraina nie spełnia wymagań przywozowych UE dla tych dwóch mięs.

 

Document 4898 PIGMEAT allocations 2013-2014 (Circa) (1)

 

 

Dalsze informacje przekażemy w przyszłym tygodniu.