Strona główna Archiwum SKARGA NA ROSJĘ DO WTO

SKARGA NA ROSJĘ DO WTO

UE kwestionuje zakaz importu wieprzowiny do Rosji – skarga do WTO.

UE wniosła sprawę do Światowej Organizacji Handlu (WTO) przeciwko rosyjskiemu zakazowi importu świń, świeżego mięsa wieprzowego i określonych produktów wieprzowych z UE.

Rosja zamknęła swój rynek dla UE, odcinając prawie 25% całego eksportu UE. Rosja oparła swoją decyzję na czterech pojedynczych przypadkach ASF wykrytych u dzików w Polsce i na Litwie.

Rozmowy dwustronne z Moskwą nie przyniosły żadnych rezultatów. Biorąc pod uwagę, że żadne rozwiązanie nie wydaje się realne, UE postanowiła zastosować procedurę rozstrzygania sporów WTO, żądając formalnych konsultacji z Rosją. Rosyjski zakaz importu wieprzowiny jest wyraźnie nieproporcjonalny i sprzeczny z zasadami WTO. Po tygodniach rozmów z naszymi rosyjskimi partnerami, nie widać żadnego postępu. Europa będzie bronić swoich producentów wieprzowiny
i w związku z tym decyduje o wniesieniu skargi do WTO.

Komisarz ds. zdrowia UE Tonio Borg powiedział: „Pomimo intensywnych negocjacji, nasi rosyjscy partnerzy nadal odrzucają propozycję regionalizacji, która pozwoliłaby na eksport świń. Komisja wdrożyła szereg środków kontroli wirusa ASF – który najprawdopodobniej pochodzi z Rosji – które są zgodne z zasadami WTO, jednak Rosja nadal stosuje całkowity zakaz eksportu wieprzowiny z UE”.

Rosja importuje z Białorusi i, do niedawna z Ukrainy, pomimo zgłoszonych przypadków afrykańskiego pomoru świń w tych krajach. Ponadto, pomimo znalezienia licznych ognisk choroby na jej własnym terytorium, Rosja nie zamyka całego rynku dla wszystkich krajowych produktów.
Z tego punktu widzenia Rosja wydaje się stosować podwójne standardy, traktując produkty UE odmiennie od produktów partnerów handlowych z kraju.

Wraz ze złożeniem wniosku o przeprowadzenie konsultacji, UE formalnie wszczyna spór w ramach WTO. Konsultacje dają UE i Rosji możliwość omówienia sprawy i znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania bez uciekania się do postępowania sądowego. Jeśli konsultacje nie osiągną zadowalającego rozwiązania w terminie 60 dni, UE może zwrócić się do WTO,
aby powołać panel do orzekania w sprawie legalności działań Rosji.