Strona główna Baza wiedzy Branża HoReCa w Wielkiej Brytanii

Branża HoReCa w Wielkiej Brytanii

Branża HoReCa w Wielkiej Brytanii

Amerykański Department Rolnictwa (USDA) przygotował raport na temat branży HoReCa
w Wielkiej Brytanii.

Link do raportu:

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Food%20Service%20-%20Hotel%20Restaurant%20Institutional_London_United%20Kingdom_09-30-2020