Strona główna Archiwum Pełnomocnik ds. utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Pełnomocnik ds. utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel poinformował, że zgodnie z zapisami zawartymi w podpisanej przez Prezydenta RP ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa podpisał Zarządzenie o powołaniu Pełnomocnika do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, którym został sekretarz stanu Zbigniew Babalski.

W dniu 1 września 2017 roku zostaną zniesione: Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. Sekretarz stanu odpowiedzialny za zorganizowanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zwrócił uwagę, że już funkcjonuje pięć zespołów, w pracach których biorą udział przedstawiciele ARR, ANR, ARiMR oraz MRiRW. Podstawowym celem powołania KOWR jest utworzenie jednej agencji płatniczej i jednej instytucji prorozwojowej.

Głównymi obszarami działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie m.in. gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, nadzór nad spółkami SP, analizowanie poszczególnych rynków rolnych, urządzanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a w przyszłości także zagadnienia związane z doradztwem rolniczym.

Źródło: MRiRW