Strona główna Archiwum Oficjalne kontrole

Oficjalne kontrole

Wniosek w sprawie urzędowych kontroli żywności i pasz – Głosowanie w PE we wtorek, 15 kwietnia – Nowe poprawki zgłoszone przez każdą z grup politycznych w perspektywie głosowania na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym

-314-318 przez EPP [w szczególności przywraca zwolnienie z zakresu opłat mikroprzedsiębiorstw i produkcji podstawowej]
-319 przez S&D
-320-329 przez Zielonych/ALE ( All Living Entities)
-330-337 przez Zielonych /ALE [wprowadzająca przede wszystkim wymagania w celu zapobiegania/zwalczania oszustw]
-338-346 przez ECR – European Conservatives adn Reformista
[poprawki 338 , 339 , 340 i 343 służą przede wszystkim usunięciu zasady opłat na poziomie UE. Dla państw członkowskich byłaby to pełna pomocniczość, gdyby mogły zdecydować czy chcą pobierania opłat lub publicznego finansowania kontroli urzędowych oraz czy będzie to częścią pełnego odzysku kosztów.
-347-349 przez grupy GUE/NGL –
European United Left – Nordic Green Left
Tutaj znów, w załączonych dokumentach, wykorzystywany jest ten sam kod jak użyty w nocie 4983:

v Żółty : dla zwrócenia uwagi na punkty, obejmujące w szczególności oszustwa żywności/autentyczność żywności oraz aspekty jakościowe. Niemniej jednak, jeśli wziąć pod uwagę.

v Czerwony: niekorzystne zmiany, dla których wymagane jest działanie.

v Różowy: niekorzystne zmiany o nieco mniejszym znaczeniu, w szczególności, że i tak oczekujemy na reakcję państw członkowskich (MS) lub też nie ma tam jasnego stanowiska UECBV.

V Szary:
dobrostan zwierząt.

Prosimy pamiętać, że w środowych poprawkach, pomimo dobrego wyniku głosowania w komisji ENVI 20 lutego, zwolnienie z zakresu opłat/udziału w kosztach jest wprowadzone ponownie dla mikroprzedsiębiorstw: poprawki 315, 319, 348.

Według listy głosowania punkty, które miały być podtrzymane (poprawki 10 , 40, 69, 75) , nie zostaną przedłożone do indywidualnego głosowania .

Następnie należy skupić swoje działania na walce przeciwko zwalnianiu z zakresu opłat/wkładów do kosztów:

v dla mikro-firm:

? Poprawka 197 mussi być podtrzymana

? Poprawki 315 , 319 i 348 należy odrzucić

UECBV jest przeciwko każdym wyłączeniom . Rozporządzenie ma zastosowanie do wszystkich podmiotów działających na rynku spożywczym, więc wszystkie podmioty działające na rynku spożywczym muszą być objęte finansowaniem w ramach tego samego podejścia. Jeśli każdy płaci, poziom będzie bardzo niski, a ważne jest to,  żeby każdy sprostał swoim obowiązkom jako ” FBO ” , nawet jeśli jest to kwota symboliczna.

V Odnośnie zwolnienia z zakresu opłat/wkładów do kosztów podstawowej produkcji (poprawki 314 i 316), podstawą jest rozporządzenie w sprawie wzajemnej zgodności R (UE) 1306/2013 (tytuł VI rozdział I artykuł 91 r.), do którego powstanie zakładka.

Do tej pory staliśmy na stanowisku, że rolnicy są podmiotami działającymi na rynku żywności i powinni pozostać w zakresie tej części rozporządzenia .

Jeśli jest to problem kumulacji, polecamy raczej zastąpienie pełnego usunięcia z zakresu opłaty przez opłaty, takie jak „przedsiębiorstwo sektora spożywczego nie mogą płacić dwa razy za te same kontrole”. To byłoby bardziej przejrzyste i sprawiedliwe, gdyż odnosi się do wszystkich FBOs .

· Kontrole urzędowe są oparte na ocenie ryzyka, co oznacza, że​​:

– oficjalne kontrole same dostosowują się do wszelkiego rodzaju sektorów/typu przedsiębiorstw (co oznacza, że zwolnienie dla mikro-firm również nie jest konieczne).

– FBO, działające sprawnie płaci mniej, co jest dużą zachętą.

· Ponadto, zostało wykazane przez Komisję w ocenie skutków, że „średni koszt operatorów obecnie nie podlegających opłatom to €85 – 1500/rok”, gdzie rolnicy plasują się w najniższej części tego oszacowania.

· Jeśli część łańcucha pokarmowego nie zapłaci, kto zapłaci za ich urzędowe kontrole?