Strona główna Zapytania ofertowe 2021 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZPM 2/12/2021 „Akcje promocyjno-informacyjne dla uczniów szkół gastronomicznych – Stawiam na drób”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZPM 2/12/2021 „Akcje promocyjno-informacyjne dla uczniów szkół gastronomicznych – Stawiam na drób”

zapytania ofertowe

Poniżej przesłane pytania w sprawie Zapytania Ofertowego ZPM 2/12/2021 dotyczące Projektu (zadania) „Akcje promocyjno-informacyjne dla uczniów szkół gastronomicznych – Stawiam na drób”

nr ZPM/08/1/2020 dotyczące projektu pt. „MARKA POLSKIE MIĘSO/Polska Smakuje – kontynuacja” na przygotowanie i zrealizowanie kontynuacji kampanii pod tytułem: „Marka Polskie Mięso/Polska Smakuje”.

Pytanie:

Proszę jeszcze o wyjaśnienie punktu 14, podpunkt 6:

  1. Dodatkowe informacje
    ….
    6. Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do zlecenia monitoringu mediów (serwis prasowy) przez okres trwania kampanii niezależnemu podmiotowi, co zostanie
    potwierdzone odpowiednim oświadczeniem.

Odpowiedź:

Ten podpunkt został usunięty. Informacje związane z monitoringiem znajdują się w Rozdziale 8 Zapytania Ofertowego. Poniżej link do poprawionego Zapytania ofertowego https://polskie-mieso.pl/informacja-o-zmianach-w-zapytaniu-ofertowym-nr-zpm-2-12-2021/

Pytanie:
w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr ZPM 2/12/2021
dotyczącym Projektu (zadania) „Akcje promocyjno-informacyjne dla uczniów szkół gastronomicznych – Stawiam na drób”
jest dla mnie nie zrozumiały punkt w warunkach udziału w postępowaniu, a mianowicie:
g. Wykaz minimum trzech zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat kampanii promocyjnych, obejmujących, każda z osobna, co najmniej trzy różne media wraz z informacją na temat budżetu.

Bardzo proszę o wyjaśnienie, co mają Państwo na myśli.

Odpowiedź:
Jest to omyłka pisarska i chodzi oczywiście o wykaz przeprowadzonych szkoleń, a nie kampanii. Poniżej link do informacji o tej omyłce wraz z poprawionym Zapytaniem Ofertowym w tym zakresie: https://polskie-mieso.pl/informacja-o-sprostowaniu-bledu-do-zapytanie-ofertowe-nr-zpm-2-12-2021/.