Strona główna Zapytania ofertowe 2021 Informacja o zmianach w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr ZPM 2/12/2021

Informacja o zmianach w ZAPYTANIU OFERTOWYM nr ZPM 2/12/2021

zapytania ofertowe

W Zapytaniu Ofertowym nr ZPM 2/12/2021 dotyczącym Projektu (zadania)„Akcje promocyjno-informacyjne dla uczniów szkół gastronomicznych – Stawiam na drób” na stronie 4 Rozdział 8 doprecyzowany został zapis.

Było:

1.Informacje o przebiegu realizacji zadania będą gromadzone na bieżąco na podstawie obserwacji satysfakcji i zadowolenia uczestników. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia będą niezwłocznie rozwiązywane. Działania mogą zostać podsumowane wnioskami jakościowymi Grupy Docelowej oraz poprzez indywidualne rozmowy i obserwacje.
2.W trakcie realizacji zadania przeprowadzone zostaną, przez niezależny podmiot, ankiety na reprezentatywnej grupie osób z grupy docelowej, badające wzrost wiedzy z zakresu mięsa drobiowego wśród uczniów. Na podstawie analiz powstanie raport podsumowujący skuteczność zadania.

Jest:

Informacje o przebiegu realizacji zadania będą gromadzone na bieżąco na podstawie obserwacji satysfakcji i zadowolenia uczestników.

W trakcie realizacji zadania przeprowadzone zostaną przez niezależny podmiot ankiety na reprezentatywnej grupie osób z grupy docelowej, badające wzrost wiedzy z zakresu mięsa drobiowego wśród uczniów. Na podstawie analiz powstanie raport podsumowujący skuteczność zadania. Kwestia ta jest także zapisane w tabeli budżetowej – patrz Rozdział 9. Budżet, punkt 9.

W Rozdziale 14, strona 9 Zapytania Ofertowego, został usunięty punkt 6, który brzmiał:

6.Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się do zlecenia monitoringu mediów (serwis prasowy) przez okres trwania kampanii niezależnemu podmiotowi, co zostanie potwierdzone odpowiednim oświadczeniem.

Poniżej link do poprawionego Zapytania Ofertowego:

Warsztaty dla szkół – Stawiam na drób – zapytanie ofertowe 15.12.2021 – poprawka 29.12.2021