Strona główna Zapytania ofertowe 2021 Informacja o sprostowaniu błędu do ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM 2/12/2021

Informacja o sprostowaniu błędu do ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM 2/12/2021

zapytania ofertowe

W Zapytaniu Ofertowym nr ZPM 2/12/2021 dotyczącym Projektu (zadania)„Akcje promocyjno-informacyjne dla uczniów szkół gastronomicznych – Stawiam na drób” na stronie 7 Zapytania, Rozdziale 10, w punkcie 8 litera g jest omyłka pisarska.

Jest:

Wykaz minimum trzech zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat kampanii promocyjnych, obejmujących, każda z osobna, co najmniej trzy różne media wraz z informacją na temat budżetu.

Powinno być:

Wykaz szkoleń (warsztatów) z trzech ostatnich lat z podaniem ich budżetu.

Poniżej poprawione Zapytanie ofertowe lub link do Zapytania ofertowego.

Warsztaty dla szkół – Stawiam na drób – zapytanie ofertowe 15.12.2021