Strona główna Zapytania ofertowe 2020 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZPM/07/2/2020 „MIĘSO Z POLSKI – PROMOCJA NA TARGACH POLAGRA FOOD”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZPM/07/2/2020 „MIĘSO Z POLSKI – PROMOCJA NA TARGACH POLAGRA FOOD”

zapytania ofertowe

Poniżej lista przesłanych pytań w sprawie Zapytania Ofertowego  nr ZPM/07/2/2020 „MIĘSO Z POLSKI – PROMOCJA NA TARGACH POLAGRA FOOD”  i udzielone odpowiedzi.

 

Wieczór branżowy. W jaki dzień targów ma odbyć się wieczór branżowy? W jakich godzinach? Harmonogram wydarzenia wygląda następująco:
28-30.09.2020 10:00-17:00
1.10.2020 10:00-16:00
Czy czas trwania bankietu ma przekraczać te godziny? Jeśli wydarzenie miałoby odbyć się na stoisku, myślę że przedłużenie nie będzie możliwe ze strony organizacyjnej.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym to po stronie oferenta leży przedstawienie najlepszej oferty w zakresie wieczoru branżowego, w skład której wchodzi – obok innych elementów – również zaproponowanie terminu (dzień i godzina).

Ponadto jak sama nazwa wskazuje „wieczór branżowy” musi mieć cechę wieczoru.

Proszę uzyskać od organizatora targów informację o możliwościach zorganizowania takiego wydarzenia zgodnie z naszym zapytaniem.

 

Catering i live cooking.
Kto ma zapewnić wszystkie produkty spożywcze potrzebne dla kucharza? Np mięsa, będą zapewnione przez Państwa firmę czy leży to po naszej stronie?
Rozumiem że wszelki sprzęt potrzebny do gotowania zapewniamy my?
Barman ma być dostępny w godzinach trwania imprezy? 10:00-17:00?

Zgodnie z zapytaniem ofertowym cała oferta cateringu i live cookingu jest przedmiotem oceny i oferta w tym zakresie leży po stronie oferenta.

 

W wycenie mają Państwo wpisane hostessy a w opisie przedmiotu zamówienia nie.
Czy hostessy będą potrzebne jeśli tak to ile osób?
W zamówieniu mamy 5 kelnerek, barmana i kucharza.

Kwestia hostess, barmana i kucharza została wskazana nie tylko w wycenie, ale również
w 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
w punkcie 2) Przedmiotem zapytania ofertowego jest zapewnienie obsługi i cateringu oraz organizacja wieczoru branżowego zgodnie z poniższymi wymogami
litera a) Zapewnienie profesjonalnej obsługi na stoisku targowym każdego dnia targów:

czyli na stronie 4 Zapytania ofertowego.

 

Hostessa i kelnerka to dwie różne osoby. Rozumiem że w ofercie chodzi o te same 5 osób?

Zgodnie z tym jak w Zapytaniu Ofertowym.

 

Mam pytanie odnośnie ceny którą Państwo chcecie przeznaczyć na zabudowę powierzchni targowej na POLAGRA 2020. W ofercie przetargowej jest podana kwota 346,300 brutto. Po skontaktowaniu się z MTP Poznań otrzymałem ofertę cenową . Sporządziliśmy wstępną kalkulację cenową i wynika z niej że za sama powierzchnie trzeba będzie zapłacić 298 828,50 brutto przy stoisku nie mniej niż 430 m 2 . Czy jest jakaś inna kwota przeznaczona na to wydarzenie?

Ideą przedmiotowego Zapytania Ofertowego jest przedstawienie przez oferenta najlepszej – z naszego punktu widzenia – oferty. Wszystkie nasze oczekiwania wraz z podziałem kosztów zawarte są w Zapytaniu Ofertowym.

 

W razie kolejnych pytań i udzielonych na nie odpowiedzi zostaną opublikowane w tym miejscu.