Strona główna Zapytania ofertowe 2024 Odpowiedzi na pytania do Zapytania Ofertowego nr ZPM 01/01/2024

Odpowiedzi na pytania do Zapytania Ofertowego nr ZPM 01/01/2024

zapytania ofertowe

Pytanie 1: Gdzie znajdziemy mięso oznaczone znakiem „Produkt Polski”? Proszę o wskazanie miejsca gdzie możemy je kupić na potrzeby realizacji eventu. 

Odpowiedź: Decyzja o miejscu zakupu produktów niezbędnych do realizacji zadania należy do Wykonawcy zadania.

 

Pytanie 2: Termin realizacji – z briefu wynika, że event ma się odbyć do 30 marca. Czy konkretną datę eventu ma zaproponować Wykonawca, czy data zostanie wskazana przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Z uwagi na konieczność uczestnictwa przedstawiciela Związku POLSKIE MIĘSO datę przeprowadzenia dnia konkursowego należy skonsultować z Zamawiającym.

 

Pytanie 3: W briefie jest napisane, że Wykonawca ma zapewnić produkty do konkursu, w tym dodatki. Czy uczestnicy konkursu podadzą listę produktów potrzebnych do przygotowania ich dań konkursowych? 

Odpowiedź: Decyzja o sposobie organizacji zakupu produktów niezbędnych do realizacji zadania należy do Wykonawcy zadania.

 

Pytanie 4: Czy regulamin konkursu ma być przygotowany przez Wykonawcę czy Zamawiającego?

Odpowiedź: Regulamin konkursu musi zostać przygotowany przez Wykonawcę zadania. 

 

Pytanie 5: Czy podane w briefie ceny jednostkowe mogą się różnić, pod warunkiem nie przekroczenia całościowego budżetu eventu w wysokości 143 320 płn brutto?

Odpowiedź: Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego oraz Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego, powstałych w  oparciu o ustawę z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych. W związku z tym, zgodnie z zapisami § 9 rozporządzenia MRiRW z dnia 26 czerwca 2017 r., dopuszcza się odchylenia o nie więcej niż 10% pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów kwalifikowalnych objętych zmianą, przy założeniu, że łączna kwota budżetu zadania nie zostanie przekroczona.

 

Pytanie 6: 8 pkt. 10h mówi o przedstawieniu 3 przeprowadzonych eventów kulinarnych – czy takie portfolio może być w połączeniu z naszym stałym podwykonawcą, z którym realizujemy eventy o charakterze kulinarnym?

Odpowiedź: Przedstawione w ofercie eventy kulinarne muszą dokumentować doświadczenie Oferenta w realizacji tego typu projektów.