Strona główna Archiwum Obrady Komitetu Zarządzającego

Obrady Komitetu Zarządzającego

W dniu 20 lipca 2016 miały miejsce obrady Komitetu Zarządzającego. Spotkanie było poświęcone głównie wymianie poglądów na temat wdrożenia pakietu w sprawie wsparcia środków dla sektora mleczarskiego, które Komisja UE przedstawiła na ostatnim posiedzeniu ministrów rolnictwa UE w poniedziałek 18 lipca.

Służby Komisji Europejskiej przedstawiły sytuację rynkową:

– Rynek wołowiny: potwierdzenie wzrostu uboju (+ 2,2% od stycznia do kwietnia 2016), szczególnie dla krów (+ 5,8%) i jałówek (+ 4,3%). Pomimo dynamicznego eksportu (+ 15% w Q1 2016), ceny są niższe niż w ubiegłym roku. Produkcja prawdopodobnie wzrośnie o około 3,6% w roku 2016. Nie przewiduje się poprawy cen.

– Rynek wieprzowiny: dzięki wzrostowi eksportu (+ 40% od stycznia do kwietnia) i spowolnionemu wzrostowi produkcji (+ 0,3% w Q1 2016, zamiast przewidzianego + 1,7%), kryzysu nie ma. Ceny wzrosły o 9,9% w 27 tygodniu lipca 2016 roku, w porównaniu z tym samym tygodniem w lipcu 2015 roku (dla średniej tuszy S-E). Jednakże ceny pasz dla zwierząt zaczynają wzrastać kosztem marży hodowcy świń.

– Rynek drobiu: ceny znalazły się pod presją ze względu na wzrost produkcji (+ 5% od stycznia do kwietnia 2016 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku).

– Krajowi delegaci wyrazili zaniepokojenie ze względu na rozwój choroby skóry Lumpy na Bałkanach oraz ryzyka dla stada UE. Kwestia ta była przedmiotem dyskusji na ostatnim posiedzeniu ministrów rolnictwa UE w poniedziałek 18 lipca.

– Służby Komisji UE rozpowszechniły dokument roboczy w sprawie ewentualnego rozporządzenia wykonawczego projektu Komisji dotyczącego przedłużenia dwóch obowiązujących kontyngentów taryfowych UE na wołowinę umowy między Unią a Urugwajem na mocy artykułu XXIV: 6 GATT 1994 w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji.

Następne spotkanie przewidziane jest na 25 sierpnia 2016 r.