Strona główna Archiwum Nowe wymagania dotyczące mięsa mrożonego

Nowe wymagania dotyczące mięsa mrożonego

11 stycznia 2012 roku zostało wydane nowe rozporządzenie Komisji UE Nr 16/2012 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących żywności mrożonej pochodzenia zwierzęcego przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Rozporządzenie będzie obowiązywać od 1 lipca 2012 roku. Pełna treść dokumentu dostępna pod poniższym adresem:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących żywności mrożonej pochodzenia zwierzęcego przeznaczonej do spożycia przez ludzi