Strona główna Archiwum Nowe kierunki eksportowe dla polskiego przemysłu

Nowe kierunki eksportowe dla polskiego przemysłu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki poinformował, że przedstawione przez GUS dane, dotyczące podsumowania polskiego eksportu za I półrocze 2015 roku, są korzystne. Polski eksport zanotował wzrost o 6,3% w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim.

Dodatni bilans wyniósł prawie 12 mld złotych, przy ponad 4 mld złotych deficytu przed rokiem. Znaczny udział w tych osiągnięciach miał sektor rolny, który zajmuje trzecią pozycję z 13% udziałem. Odnotowaliśmy 6,4% wzrost wartości eksportu artykułów rolno-spożywczych w minionym półroczu, przy wzroście importu jedynie o 1,9%. A to oznacza 17,7% wzrost dodatniego salda wymiany tymi produktami.

Dzięki niezwykle wysokiej, światowej jakości produktów z Polski dla naszych producentów otwierają się kolejne rynki zbytu.

Tylko w pierwszym półroczu tego roku uzgodnione zostały świadectwa zdrowia na wywóz z Polski do Algierii (konie, produkty z udziałem mięsa drobiowego, wołowego i owczego poddane obróbce termicznej w wysokiej temperaturze oraz pasze dla ryb), Azerbejdżanu (bydło hodowlane i użytkowe), Czarnogóry (produkty mleczne), Egiptu (mięso wieprzowe b/k, wyroby i produkty wieprzowe, mleko i produkty mleczarskie, mięso drobiowe i produkty mięsne), Indii ( mleko i produkty mleczne oraz produkty rybołówstwa), Japonii (świnie hodowlane oraz produkty wołowe z mięsa importowanego).

Ponadto uzgodnienia świadectw zdrowia dotyczyły Kazachstanu, Kirgistanu, Macedonii, Maroka, Meksyku, Nowej Zelandii, Panamy, Serbii, Singapuru, Tadżykistanu, Tajlandii, Tajwanu, Tunezji, Turcji, Ukrainy i USA. W efekcie nasze produkty obecne są już na 73 rynkach, nie licząc całego rynku Unii Europejskiej.

W związku z tym, uzasadnione są przewidywania o kolejnym zwiększeniu eksportu w II połowie roku.