Strona główna Archiwum Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw

Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI PE) zwróciła się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, o uwzględnienie w końcowych tekście projektu rezolucji o nieuczciwych praktykach handlowych w łańcuchu dostaw żywności, m.in. kwestii:

 • poprawy europejskiego prawa konkurencji tak, by stworzyło ono warunki odpowiednie dla bardziej efektywnego rynku, umożliwiającego konsumentom korzystanie z szerokiej gamy produktów po konkurencyjnych cenach, zapewniając jednocześnie producentom produktów pierwotnych bodźce do inwestowania i innowacji, bez wypierania ich z rynku nieuczciwymi praktykami handlowymi;
 • bardziej rygorystycznego stosowania europejskiego prawa konkurencji w przypadkach, w których można zastosować kary za nieuczciwe praktyki handlowe; według AGRI PE prawo ochrony konkurencji nie wystarczy, aby rozwiązać problem nieuczciwych praktyk handlowych;
 • opisania form nieuczciwych praktyk handlowych, takich jak:
  • jednostronne zmiany w umowach z mocą wsteczną,
  • stałe opłaty, nakładane przez przedsiębiorstwa na dostawców, by umieścić ich w wykazie dostawców („pay to stay”),
  • płatności dokonywane po upływie 120 dni, ze znacznym przekroczeniem 60-dniowego terminu („pay you later”),
  • zniżki, jakie przyznają sobie samowolnie duże firmy za dokonanie płatności wcześniej lub o czasie,
  • stosowanie z mocą wsteczną zniżek od zaległych płatności na rzecz dostawcy,
  • zmuszanie dostawców do korzystania z usług konkretnych osób trzecich produkujących opakowania, które to osoby płacą supermarketom za otrzymywane w ten sposób zlecenia;
 • zwrócenia uwagi na sprzedaż poniżej kosztów produkcji i poważne nadużycia, jakimi są sprzedaż przez wielkie sieci handlowe w ramach kampanii reklamowych produktów żywnościowych takich jak nabiał, owoce i warzywa po niższej cenie, co zagraża długoterminowej, zrównoważonej produkcji tych produktów w Europie;
 • określenia negatywnych skutków nieuczciwych praktyk handlowych, takich jak:
  • niższe zyski,
  • koszty wyższe od szacowanych,
  • nadprodukcja i marnotrawstwo żywności,
  • trudności z planowaniem finansowym,
  • szkodliwy wpływ na funkcjonowanie jednolitego rynku,
  • hamowanie inwestycji i innowacji w produkcji,
  • zmniejszenie jakości i różnorodności produktów;
 • zaniechania kolejnej analizy łańcucha dostaw żywności, gdyż opóźni to pilnie potrzebne działanie, by pomóc rolnikom zwalczać nieuczciwe praktyki handlowe;
 • stworzenia otwartej listy nieuczciwych praktyk handlowych zakazanych na szczeblu UE;
 • rozważenia możliwości stosowania umów standardowych i umów nowej generacji, które przewidują podział na ryzyka i korzyści;
 • zwrócenia szczególnej uwagi na produkty marki własnej oraz reakcji na długoterminowy wpływ jaki produkty te mogą wywrzeć na łańcuch dostaw żywności i pozycję rolników;
 • podkreślenia, że w ramach wspólnej polityki rolnej wprowadzono środki mające na celu rozwiązanie problemu, jaki stanowi różnica pod względem siły przetargowej między rolnikami, handlem detalicznym, hurtowym i MŚP w łańcuchu dostaw żywności;
 • zwiększenia siły przetargowej producentów produktów pierwotnych i zachęcić ich do wstępowania do organizacji producentów i stowarzyszeń;
 • uzyskania większej przejrzystości i lepszego informowania w ramach łańcucha dostaw, a także wzmocnienia organów i narzędzi pozyskiwania informacji z rynku;
 • podkreślenia, że w całym łańcuchu dostaw żywności ceny powinny lepiej odzwierciedlać wartość dodaną tworzoną przez producentów produktów pierwotnych;
 • zaznaczenia, by nie obciążać dodatkowymi kosztami spółdzielni tworzonych przez rolników;
 • większej przejrzystości łańcucha dostaw żywności oraz lepszego informowania konsumentów za pomocą bardziej odpowiednich systemów etykietowania i certyfikacji;
 • promowania inicjatyw mających na celu zwrócenie uwagi konsumentów na zagrożenie, jakim jest dla producentów produktów pierwotnych dumping cenowy;
 • podkreślenia, że organizacje branżowe mogłyby stanowić platformę, dzięki której producenci produktów pierwotnych mogliby bez obaw składać do właściwych organów skargi, w przypadkach podejrzeń o stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych;
 • umożliwienie producentom składania skarg poufnie, organom egzekwowania prawa na prowadzenie dochodzeń z własnej inicjatywy oraz moc nakładania szeregu odpowiednich sankcji;
 • włączenia organizacji rolników do krajowych organów egzekwowania prawa pracujących nad nieuczciwymi praktykami handlowymi w łańcuchu dostaw żywności;
 • zaznaczenia, że wiele państw członkowskich wprowadziło dobrowolne kodeksy i środki ustawodawcze, mające na celu poprawę funkcjonowania łańcucha dostaw;
 • wskazania, że niezależne krajowe organy regulacyjne odpowiedzialne za sektor spożywczy mogłyby być skutecznym narzędziem zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych, ponieważ zwiększają one przejrzystość w całym łańcuchu oraz umożliwiają prowadzenie kontroli;
 • wprowadzenia niezbędnych ram prawnych na szczeblu UE, które pozwolą uporać się z problemem nieuczciwych praktyk handlowych i zapewnią europejskim rolnikom oraz konsumentom uczciwe warunki sprzedaży i kupna;
 • ochrony wszystkich dostawców żywności przez wprowadzone ramy prawne, niezależnie od lokalizacji dostawców – również w państwach trzecich;
 • podkreślenia, że europejskie ramy prawne nie powinny obniżać poziomu ochrony w krajach, które już przyjęły ustawodawstwo krajowe w celu zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorstwami;

 

Źródło: polskie tłumaczenie wersji finalnej opinii wydanej przez Komisję AGRI PE