Zabezpieczone: [Mięsne Fakty] Jak działa FOR?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) od 1 lutego do 31 marca 2024 roku przyjmuje wnioski o przyznanie rekompensaty z tytułu nieotrzymania zapłaty za sprzedane...

Zabezpieczone: [Mięsne Fakty] Stan pogłowia świń i bydła w Polsce – najnowsze dane

Pogłowie świń w grudniu 2023 roku wyniosło 9769,7 tys. sztuk. W strukturze stada zwiększył się udział loch o 0,6 p. proc. w stosunku do...

Zabezpieczone: [Mięsne Fakty] Greenwashing dostał zielone światło

Parlament Europejski dał zielone światło dla dyrektywy, która poprawi etykietowanie produktów i zakaże stosowania wprowadzających w błąd twierdzeń dotyczących ekologiczności. Mięsne Fakty są finansowane ze...

Zabezpieczone: [Mięsne Fakty] Głosy organizacji branżowych mają być słyszane

Chcę aby Komisja wreszcie była miejscem, gdzie się toczy dialog i dyskusja, gdzie się wypracowuje się stanowisko, gdzie się też oddziałuje na politykę poszczególnych...

Zabezpieczone: [Mięsne Fakty] Brexit, czyli jak eksportować mięso do Wielkiej Brytanii?

31 stycznia 2024 roku wejdą w życie w Wielkiej Brytanii zasady BTOM, dotyczące eksportu żywności, jakie wprowadził brytyjski rząd w związku z brexitem. Najwięcej...

Zabezpieczone: [Mięsne Fakty] W jakim kierunku zmierza branża mięsna?

W najnowszym numerze opisujemy trendy i kierunki zmian w branży mięsnej, jakie nastąpią w 2024 roku. Mięsne Fakty są finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa...

Zabezpieczone: [Mięsne Fakty] Trendy w eksporcie polskiego mięsa

Według wstępnych danych wartość eksportu z Polski artykułów rolno-spożywczych w okresie I-X 2023 roku wyniosła 43,3 mld EUR, co oznaczało wzrost o blisko 10%...

Zabezpieczone: [Mięsne Fakty] Raport KE o stanie i przyszłości sektora rolnego i mięsnego UE

W nadchodzących latach odporność rolników w UE będzie nadal poddawana próbie ze względu na zmieniające się warunki klimatyczne i rynkowe oraz zmieniające się wymagania...

Zabezpieczone: [Mięsne Fakty] Walczak: Widmo rozchwiania

Rozmowa z Januszem Walczakiem, rolnikiem, przewodniczącym Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wieprzowego, członkiem Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Mięsne Fakty są finansowane ze środków Funduszu...

Zabezpieczone: [Mięsne Fakty] Rynek żywca okiem analityków Pekao

W sektorze wieprzowiny głównym wyzwaniem pozostaje postępująca redukcja bazy produkcyjnej w większości krajów, będących istotnymi producentami w Unii Europejskiej. Mięsne Fakty są finansowane ze środków...