Strona główna Archiwum Meksyk – eksport wieprzowiny

Meksyk – eksport wieprzowiny

Poniżej przekazujemy najnowsze wiadomości na temat Meksyku dotyczące mięsa wieprzowego z UE:

– Procedura zatwierdzania: Meksyk ogłosił chęć przeprowadzenia kontroli w czterech państwach członkowskich: Belgia, Dania, Polska, Rumunia, w czerwcu 2015. Jednakże, daty nie są jeszcze potwierdzone. Ważne jest, aby właściwe organy krajowe i przemysł mięsny dokładnie przygotowały się do inspekcji. Jeśli ich wyniki będą pozytywne, Meksyk sporządzi wykaz zatwierdzonych zakładów w tych czterech państwach członkowskich oraz w Hiszpanii. Posiedzenie komisji SPS odbędzie się w Meksyku w lipcu (1 tydzień). Jest wysoce prawdopodobne, że władze meksykańskie przedstawią wstępne wyniki kontroli na tym spotkaniu.

– Zharmonizowane świadectwo dla eksportu wieprzowiny do Meksyku. W marcu, obie strony (służby Komisji UE i Meksyku) zatwierdziły ostateczny wzór świadectwa weterynaryjnego dla eksportu wieprzowiny z UE do Meksyku. Tłumaczenie modelu na języki urzędowe UE, jest w toku. Model powinien być umieszczony w serwisie TREACES w maju (2 połowa).