Strona główna Archiwum Kwoty w imporcie wieprzowiny

Kwoty w imporcie wieprzowiny

W załączeniu tabela opublikowana przez Komisję UE (DG AGRI).
Tabela przedstawia ilości wieprzowiny w ramach kwot importowych
wykorzystanych w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2013 roku i
dostępnych w ostatnim kwartale 2013 o w pierwszym 2014 roku, w ramach
rozporządzenia (WE) nr 442/2009 ustanawiającego szczegółowe zasady
zarządzania niektórymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę.

Document 4613 PIGMEAT allocations 2013-2014 (Circa)