Koronawirus

SAR-Cov-2

Zatrudnienie pracowników z Ukrainy

Wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych. Wytyczne te są odpowiedzią na sytuację zagrożenia wirusem SARS COV-2 oraz potrzebę zapewnienia pracowników w rolnictwie. Więcej tutaj

Działanie gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Główny Inspektor Sanitarny opublikował wytyczne przeciwepidemiczne z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa klientów.
  • Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika.
  • Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u klienta zakażenia koronawirusem.

Szczegóły tutaj.

Q&A dotyczące żywności i koronawirusa – wytyczne GIS

Czy żywność przenosi SARS-Cov-2? Najważniejsze pytania i odpowiedzi GIS na temat wpływu SARS-Cov-2 na żywność.

Szczegóły  tutaj

Wytyczne dotyczące ochrony pracowników w branży spożywczej podczas epidemii

Na stronie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia i Pracy (European Agency for Safety and Health at Work) zostały opublikowane wytyczne dla sektora spożywczego dotyczące ochrony pracowników podczas epidemii COVID-19. Wytyczne zostały opracowane przez europejskie organizacje EFFAT (European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism), FoodDrinkEurope oraz partnerów społecznych UE w sektorze produkcji żywności.

Ich celem jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników poprzez określenie minimalnych standardów, które powinny być stosowane w przedsiębiorstwach spożywczych w tym okresie zagrożenia.

Zgodnie z tymi wytycznymi pomiar temperatury ciała pracowników przy wejściu do pracy może być wymagany i przedsiębiorcy są do takiego działania zachęcani.

Szczegóły tutaj.

Sprawdzanie temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 – stanowisko UODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych wypowiedział się w sprawie sprawdzania temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19

Szczegóły tutaj.

Zalecenia dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców.

Szczegóły tutaj.

Zalecenia dla branży transportowej i logistycznej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowało zalecenia dla przedsiębiorców, którzy posiadają flotę transportową, w zakresie ochrony przed zakażeniem koronawirusem.

Szczegóły tutaj.

Zalecenia dla obiektów handlowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

Jak ma wyglądać organizacja sprzedaży w placówce handlowej? Wytyczne w tym zakresie przygotowało Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Szczegóły tutaj.