Strona główna Archiwum Konferencja „SIAL Paris 2014 – idea wspólnej promocji”

Konferencja „SIAL Paris 2014 – idea wspólnej promocji”

Konferencja „SIAL Paris 2014 – idea wspólnej promocji” była wydarzeniem poprzedzającym organizację udziału polskich firm w prestiżowych targach SIAL w Paryżu przeznaczonych dla branży spożywczej. Tegoroczna edycja zaplanowana w dniach 19-23 października, będzie wyjątkowa ze względu na zaplanowane obchody jubileuszu 50-lecia targów SIAL Paris. Głównym przesłaniem konferencji organizowanej 23 czerwca przez Agencję Rynku Rolnego we współpracy ze Związkiem Polskie Mięso, Krajową Radą Drobiarstwa – Izbą Gospodarczą oraz Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, była poparta przez wszystkich uczestników potrzeba współpracy instytucji rządowych, organizacji branżowych oraz indywidualnych przedsiębiorców w zakresie tworzenia pawilonów narodowych w trakcie zagranicznych imprez targowo-wystawienniczych.

Konferencję otworzyła Pani Krystyna Gurbiel – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która podkreślała wagę współpracy pomiędzy instytucjami administracji rządowej a organizacjami branżowymi, celem wypracowania wspólnej ścieżki promocji branży spożywczej na świecie. Pan Lucjan Zwolak – Zastępca Prezesa ARR przedstawił ideę wspólnej promocji nie tylko w trakcie targów SIAL Paris 2014, ale także podczas kolejnych wydarzeń o randze światowej. Prezes ARR zwrócił uwagę na efekty wspólnego działania, szczególnie zwiększenie widoczności kraju, a tym samym poszczególnych przedsiębiorców na arenie międzynarodowej.

W kolejnej części wypowiadali się przedstawiciele czołowych organizacji branżowych skupiających producentów drobiu, mięsa wołowego i wieprzowego, współorganizatorzy konferencji – Pan Rajmund Paczkowski – Prezes Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, Pan Witold Choiński – Prezes Związku Polskie Mięso, Pan Jerzy Wierzbicki – Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Każdy z prelegentów podkreślił konieczność wspólnego działania przedstawicieli resortu rolnictwa oraz organizacji branżowych celem wypracowania jednolitej koncepcji promocji, w tym sposobu wykorzystania wspólnej wizualizacji stoisk przedstawicieli branży mięsnej w trakcie imprez targowo-wystawienniczych. Kolejni prelegenci przedstawili w szczegółach plan działań promocyjnych w trakcie targów SIAL Paris 2014, zaprezentowali wizualizację stoisk na hali narodowej oraz hali mięsnej, z wykorzystaniem logotypu Marki Polskiej Gospodarki. Dodatkowo zaprezentowano program polskiego wystąpienia na SIAL Paris w zakresie wydarzeń towarzyszących – bankietu promującego polską żywność oraz seminarium poświęconego innowacyjnym technologiom opakowań i bezpieczeństwa żywności. W trakcie konferencji można było także wysłuchać wystąpień prelegentów nt. historii i jubileuszu (50-lecia) targów SIAL w Paryżu, a także dowiedzieć się więcej nt. współpracy handlowej z partnerami biznesowymi z Francji oraz istotnych aspektów strategii prowadzenia negocjacji.

W konferencji wzięło udział ponad 70 uczestników, w tym dziennikarze reprezentujący polskie media branżowe, przedstawiciele organizacji branżowych, producenci i przetwórcy z sektora drobiu, mięsa wołowego i wieprzowego, a także przedsiębiorcy reprezentujący pozostałe sektory branży spożywczej.

Konferencja była doskonałą okazją dla uczestników do przekazania sugestii i propozycji nt. oczekiwanego sposobu i zakresu prezentacji polskiej oferty w trakcie światowych wydarzeń targowych. Dodatkowo dzięki udziałowi dziennikarzy zaproszonych przez ARR, przedsiębiorcy mieli także możliwość udzielenia krótkich wywiadów i zaprezentowania swojej firmy. Po konferencji uczestnicy obejrzeli pokaz kulinarny prezentujący innowacyjny sposób promocji polskiej żywności i nawiązujący do koncepcji kulinarnej zaplanowanej w trakcie targów SIAL Paris 2014.

źródło: www.arr.gov.pl/